Sumáře z GIS databáze

Na této stránce jsou k dispozici nejčastěji žádané nebo jinak zajímavé výstupy z GIS databáze mající popisný charakter. Vycházejí z grafické prezentace objektů nebo z jiných připojených aplikací. Jsou využitelné jak pro veřejnost, tak pro pracovní účely. Data jsou on-line a tudíž vždy aktuální. Tato služba bude nadále rozšiřována podle dalších požadavků.

Obecné o Plzni

Územní celky

Digitální technická mapa

Dopravní detektory

Energetika

Katastrální mapa

Koncové prvky varování

Městské obvody

Odpady

Pasporty OSI

Pasporty SVS

Turistika a služby

Uzavírky