Vyjádření k sítím SITmP a PT

SITmP v rámci svých služeb poskytuje vyjádření k sítím SITmP a Plzeňské teplárenské a.s.

Pro Vyjádření k průběhu sítí lze podat žádost těmito způsoby:

Doplňující informace k vyjádření k průběhu sítí

Vyjádření k průběhu optické sítě SITmP MISNet a sítím Plzeňské teplárenské a.s.

Vyjádření obdrží žadatel po podání žádosti do 30-ti dnů.

 • Vyjádření k průběhu sítí SITmP a PT je vydáváno současně.
 • Ve vyjádření se uvádí, zda při realizaci plánovaných prací DOJDE nebo NEDOJDE ke styku s podzemními sdělovacími vedeními městské informační sítě, či se sítěmi Plzeňské teplárenské a.s..
 • V případě požadavku na vytýčení postupujte podle popisu uvedeného na vyjádření.
 • V případě požadavku na digitální data postupujte podle informací v článku Pravidla pro poskytování dat.

Oddělení GIS SITMP se sídlem Cukrovarská 19, Plzeň (Budova E, 1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k průběhu podzemních sdělovacích vedení městské informační sítě (MISNet) a sítích Plzeňské teplárenské a.s. (horkovod, parovod, teplovod) v zájmovém území (staveništi, trase).

[LUPA] Mapa průběhu sítí Plzeňské teplárenské a.s. a optiky SITmP je publikována ve veřejně přístupném mapovém projektu Územní správa.


VFE - Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

[LIST] Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ je možné spustit aplikaci náběrového místa pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí.
Tato služba je bezplatná a bez omezení velikosti zájmového území a počtu podání.

Na rozdíl od služby UtilityReport žadatel získá vyjádření pouze od těchto městských správců na území města Plzně:
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o

Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu.
Pro opakované podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí se může žadatel registrovat v systému a po přihlášení budou některá pole automaticky předvyplněna na základě údajů přihlášeného uživatele.
Žadatel při podání žádosti vybere konkrétní správce infrastruktury, od kterých požaduje Vyjádření. Těmto správcům přijde notifikační email o podání nové žádosti.
Žadateli je po zadání žádosti odeslán email s informacemi o podané žádosti.


UtilityReport - Hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

[LIST] Na stránkách Plzeňského kraje https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/  je k dispozici služba UtilityReport, která také umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. V širokém seznamu správců sítí, kteří poskytují vyjádření prostřednictvím tohoto portálu je také Správa informačních technologií města Plzně, Plzeňské teplárenská a.s., Správa veřejného statku města Plzně a Plzeňské městské dopravní podniky.

Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Na základě podané žádosti se jednotliví správci vyjádří samostatně přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

I tato služba nabízí obdobně jako služby VFE průvodce pro podání žádosti: umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, zakreslit lokalitu – zájmové území, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohy aj.
Bohužel tato služba je s omezeními pro neregistrované uživatele (velikost zájmového území, počet podání, atd.).


Doplňující informace k vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádření k projektové dokumentaci k MISNet a sítím Plzeňské teplárenské a.s.

Vyjádření obdrží žadatel po podání žádosti.

Oddělení GIS SITMP se sídlem Cukrovarská 19, Plzeň (Budova E, 1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k předložené projektové dokumentaci, zda neodporuje záměrům SITMP a neohrožuje její kabelová vedení a zařízení a zároveň, že neodporuje záměrům Plzeňské teplárenské a.s. a neohrožuje její sítě.

 • Vyjádření k průběhu sítí SITmP a PT je vydáváno současně.
 • Ve vyjádření se uvádí, zda při realizaci plánovaných prací DOJDE nebo NEDOJDE ke styku s podzemními sdělovacími vedeními městské informační sítě, či se sítěmi Plzeňské teplárenské a.s..
 • V případě požadavku na vytýčení postupujte podle popisu uvedeného na vyjádření.
 • V případě požadavku na digitální data postupujte podle informací v článku Pravidla pro poskytování dat.

[] Schéma vyjádření SITmP+PT ve věcech územního plánování a stavebního řízení si můžete prohlédnout ve formátu PNG a ve formátu PDF.

Elektronické podání žádosti o vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení

[LIST] Na stránkách Elektronické podání občana je možné také požádat o vyjádření k dokumentacím prostřednictvím on-line formuláře.

Žadatel získá vyjádření od těchto městských správců:

 • Plzeňská teplárenská a.s.
 • Správa informačních technologií města Plzně, p.o.

Formulář umožňuje podat žádosti:

 • Vyjádření k DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)
 • Vyjádření k DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení¨)

Formulář je umístěn v záložce Organizace > Správa informačních technologií (viz obrázek).

Elektronické podání občana

Elektronické podání občana

Vyplňování formuláře usnadňují pomocné texty, které se objevují při nájezdu myši na jednotlivá tlačítka formuláře (například radiobutony). K dispozici je také souhrnná nápověda pro všechny formuláře.

Kromě odkazu na formulář najdete na výše uvedené stránce také odkaz na podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí.

Vyjádření k projektové dokumentaci zvolených správců infrastruktury

Možnost elektronického podání a hromadné vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí, k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení nabízí také služba UtilityReport dostupná na stránkách Plzeňského kraje na stránkách: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/
Bohužel tato služba je s omezeními pro neregistrované uživatele (velikost zájmového území, počet podání, atd.).

SVSMP nevydává samostatné vyjádření k projektové dokumentaci. Žadateli se organizace SVSMP nenabídne do seznamu správců sítí v dotčeném území, protože tento druh vyjádření vydává přímo město Plzeň (a ne SVSMP).