Naše projekty

Oddělení GIS města Plzně kromě standardně poskytovaných služeb řeší celou řadu menších či větších úkolů a výzev, které se týkají map a prostorových dat. V následujícím seznamu našich projektů jsou zmíněny ty nejvýznamnější dlouhodobé činnosti našeho oddělení.