Analýza satelitních snímků města Plzně

Na konci roku 2018 vytvořila firma World from Space s.r.o. analýzu satelitních snímků města Plzně. Data z let 2015 – 2018 jsou k dispozici k volnému stažení. Předpokládáme aktualizaci dat i pro další období.

Mapová aplikace pro zobrazení analyzovaných satelitních snímků města je umístěná na adrese: http://plzen.worldfromspace.cz/

Podrobné informace a satelitní data ke stažení jsou umístěna na stránkách https://smartcity.plzen.eu/projekty-it/plzen-analyza-satelitnich-snimku/.

Souhrnná zpráva o analýze satelitního monitoringu snímků města je k dispozici zde.

Firma  World from Space s.r.o. se zabývá analýzou volně dostupných satelitních dat programu EU Copernicus, případně dalších satelitních dat a nabízí tak pravidelné informace o aktuálním stavu a změnách v oblastech vegetace, sucha, infrastruktury či hospodářské aktivity. V rámci tohoto pilotního projektu byla analyzována data o dynamice vývoje zeleně a vlhkosti povrchu ze satelitů Sentinel 2A a 2B a teplotní informace ze satelitu Landsat 8 z let 2015 až 2018.

Obsahem analýzy za období 2015 – 2018 byla:

  • Analýza vývoje zeleně
  • Analýza teploty povrchu a tepelného ostrovu města
  • Analýza vývoje vlhkostního indexu

Výstupem spolupráce je souhrnná zpráva s vizualizacemi, podrobné mapové podklady, open data pro další využití a interaktivní mapová aplikace.

Podrobné mapové podklady se nacházejí na stránkách smartcity a pro pracovníky města jsou spolu s legendou – symbologií pro použití v ArcGIS (xml a lyr) a QGIS (qml, txt) uloženy také na síťovém serveru iweb.


Obr. 1 Ukázka analyzovaných satelitních dat  – teploty povrchu z 16.7.2018