Dashboard Registru investičních akcí

Město Plzeň spravuje Registr investičních akcí (tzv. RIA), který slouží k přehledné evidenci a správě investičních záměrů města v různých stádiích vývoje či realizace. Informace o investičních akcí do aplikace vkládají pověření zaměstnanci organizací, které zajišťují realizaci investičních akcí. O každé akci jsou v registru evidovány povinné a volitelné popisné údaje, které byly využity k vytvoření tzv. dashboard v prostředí ESRI a zobrazení investičních akcí v mapovém projektu Marushka. Obě aplikace jsou určené pro pracovníky MMP a jsou proto neveřejné.

Dashboard RIA

Odkaz na mapovou aplikaci Dashboard investičních akcí města Plzně je umístěn na ArcGIS portálu města Plzně.

Dashboard (jehož význam v anglickém jazyce je “nástěnka”) je typem reportu, který na jedné stránce či obrazovce přehledně ukazuje vše podstatné o řešené problematice, je čitelný jedním pohledem a naviguje uživatele ke správným rozhodnutím.

Dashboard RIA

Dashboard RIA je zatím v testovacím provozu a má omezenou dostupnost.

Vytvořený dashboard Registru investičních akcí přehledně zobrazuje informace registru v připravených seznamech, grafech a v mapovém okně. Aplikace umožňuje filtrovat investiční akce podle jejich vlastností (např. podle investora, stavu realizace, data zahájení, či dokončení aj.).

Ovládání dashboardu je velmi intuitivní, protože položky v seznamech, grafech a mapě jsou interaktivní a navzájem provázané. Pracovníci spravující RIA se mohou dostat přes odkazy u jednotlivých akcí k editaci položky v registru a po přihlášení upravit zobrazované údaje. Informace o konkrétní investiční akci je možné získat ze seznamu i z mapového okna. Ovládání aplikace včetně práce s filtry zobrazují následující videa:

Videoukázka  Videoukázka – práce s filtry a vyhledání akcí s nevyplněným stavem

Videoukázka  Videoukázka filtrace a vyhledání akcí podle lokality

Rozšířený dashboard

Rozšířený dashboard RIA

Investiční akce v mapovém projektu Marushka

Mapová prezentace registru investičních akcí je dostupná pro pracovníky MMP a městských organizací také v mapovém prohlížeči Marushka. Jednotlivé akce jsou v mapě barevně rozděleny podle stupně realizace a zkratkou podle investora. Na každou akci je možné v mapě kliknout a získat o ní podrobnější informace z registru a oprávnění pracovníci se mohou pomocí odkazu u každé akce dostat k editaci jejích údajů.

RIA v Marushka

RIA a SUPERDIO v mapovém prohlížeči Marushka