Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Projekt Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK) je realizován v rámci projektu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) v Plzeňském kraji. Cílem projektu je rozvoj eGovernmentu v ČR a usnadnění výkonu veřejné správy efektivním zpřístupněním prostorových dat pro úřady i veřejnost.

Odkaz na mapovou aplikaciDigitální technická mapa je dostupná v neveřejném projektu Správa, nebo veřejně přístupném projektu Územní správa.

Harmonogram realizace projektu DTM PK na území Plzně

07/2013 – Ukončení aktualizace povrchové situace digitální technické mapy města Plzně na SITmP.
01/2014 – Dokončení konsolidace dat města, správců a vznik účelové povrchové situace DTM PK.
01/2014 – Pokyn pro geodety měřit podle Směrnice PK pro zakázky Správců sítí (ČEZ, Telefónica, RWE).
03-12/2014 – Veřejná zakázka PK na doměření účelové povrchové situace západní části Plzně.
04/2014 – Zveřejnění WMS služeb povrchové situace PK a sítě správců (ČEZ, Telefónica, RWE).
05/2014 – Pokyn pro geodety měřit podle Směrnice PK pro zakázky organizací města Plzně.
05/2014 – Pokyn pro geodety měřit podle Směrnice PK pro zakázky organizací plzeňského kraje.
05/2014 – Seminář pro geodety – měření podle Směrnice DTM PK
06-12/2014 – Veřejná zakázka SITMP na doměření účelové povrchové situace části Plzně.
09/2014 – Ministerstvo vnitro připravuje nový vzor Vyhlášky obce o vedení DTM.
09/2014 – V GISu města zveřejněna data “Povrchová situace DTM PK” (předaná k 13.8.2014).
12/2014 – Předání zakázek na doměření povrchové situace správci skladu.
02/2015 – Zveřejnění nových dat ze zakázek města (5 km2) na doměření povrchové situace.
04/2015 – Zveřejnění nových dat ze zakázek kraje (25 km2) na doměření povrchové situace.
04/2015 – Veřejná zakázka PK na doměření účelové povrchové situace jižní části Plzně.
05/2015 – Seminář pro geodety – měření podle Směrnice DTM PK
04/2017 –  Zveřejnění nových dat ze zakázek města (3 km2) na doměření povrchové situace.
06/2017- Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017.

Náhrada digitální technické mapy města Plzně

Digitální technická mapa byla do 07/2013 vedena SITmP na území statutárního města Plzně na základě předaných dat od stavebníků. Nově je DTM vedena Plzeňským krajem na základě partnerství a spolupráce mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy. DTM se skládá z map se zákresem inženýrských sítí a z účelové mapy povrchové situace a je pořizována na území celého kraje.

Město Plzeň se zapojilo do projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK). Povinnost dodržování provozní dokumentace vyplývá ze smluvního vztahu uzavřeného mezi městem Plzní prostřednictvím SITmP a Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 27.11.2013 na základě usnesení Rady města Plzně číslo: 97 ze dne 22.8.2013.

Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017 (na základě usnesení č. 46 ZMP ze dne 22.6.2017).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny ve veřejných dokumentech na portálu DTM PK.

Proces přechodu tvorby zaměření podle požadavků DTM PK je postupný. V současné době vyžadují geodetická zaměření v jednotném formátu DTM PK správci sítí zapojení do tohoto projektu (ČEZ Distribuce, CETIN (O2) a Innogy (dříve RWE)). Dále je vyžadována geodetická dokumentace podle norem DTM PK při zaměřování zakázek pro město Plzeň (Plzeňský kraj) a následně po vydání vyhlášky města i pro ostatní měření (od 1.9. 2017).

Výhody nového řešení

  • Všechna zaměření budou mít jednotnou podobu a budou se centrálně zpracovávat do mapového díla Účelové mapy povrchové situace.
  • Geodet nebude muset zaměřovat prvky polohopisu, které již byly jednou zaměřeny (a nezměnily polohu).
  • Data budou poskytována partnerům projektu online prostřednictvím WMS služeb.

Data DTM PK v mapových projektech Marushka

Neveřejný projekt Správa

Data jsou publikována v projektu Správa formou WMS služby a ve formě předaných dat k určitému datu.

Data z WMS služby jsou vždy aktuální data povrchové situace a správců sítí (O2, RWE a ČEZ). Vrstvy jsou k dispozici v kategorii Technická mapa a sítě > Technická mapa PK (WMS). Data o inženýrských sítích získaná z tohoto systému mají nadále pouze informativní charakter, tj. nesmí být použity k vyjádření o existenci inženýrských sítích.
Vzhledem k rychlosti zobrazení dat jsou několikrát ročně přebírána data také ve fyzické podobě, která jsou také publikována v projektu Správa. Naleznete je ve vrstvě Povrchová situace DTM PK v kategorii Technická mapa a sítě. Informace o aktuálnosti dat jsou k dispozici prostřednictvím informace o prvku (funkce spustitelná v levém dolním rohu mapové aplikace a následné kliknutí na prvek technické mapy).

Vrstva Povrchová situace DTM PK v neveřejném projektu Správa

Vrstva Povrchová situace DTM PK v neveřejném projektu Správa

Veřejný projekt Územní správa

SITmP uvolnila DTM  PK pro veřejnost v projektu Územní správa. Vrstva Povrchová situace DTM PK je umístěna v kategorii Technická mapa. Z důvodu pomalejšího načítání velkého množství dat povrchové situace se data zobrazují až od měřítka 1:5000. Symbologie prvků DTM vychází z kreslícího klíče Plzeňského kraje. Aktualizace těchto dat je předpokládána pravidelně jednou za půl roku a datum poslední aktualizace lze získat informací na libovolný prvek povrchové situace.

Kromě této vrstvy je v projektu Územní správa uveřejněna také vrstva Povrchová situace DTM PK – WMS. Jedná se o on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje.

DTM PK v projektu Územní správa