Dokumentace povodňového modelu

Na této stránce naleznete dostupné dokumenty týkající se jednotlivých vyhlášení povodňových modelů a zátopových zón. Dokumenty jsou převážně v PDF formátu. Jak budou časem povodňové modely doplňovány či aktualizovány, bude i na toto místo doplňována jejich dokumentace, pokud bude k dispozici.

Povodňový model Luční potok, ř. km. 0,0 – 16,6 (platný od 23.8.2023)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Radbuza, ř. km. 6,9 – 93,8 (platný od 3.8.2022)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Losinský potok, ř. km. 0 – 5,0 (platný od 16.6.2022)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Olešenský potok, ř. km. 0 – 8,175 (platný od 16.6.2022)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Vejprnický potok, ř. km. 0 – 2,916 (platný od 26.3.2019)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ortofotem

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ortofotem

Psaný podélný profil

Povodňový model Bradava, ř.km. 0 – 9,736 (platný od 27.7.2017)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Kornatický potok, ř.km. 0 – 18,470 (platný od 22.6.2017)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Úslava, ř.km. 21,101 – 67,395 (platný od 2.3.2017)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Úslava, ř.km. 10,187 – 21,101 (platný od 4.10.2014)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Malesický (Chotíkovský) potok, ř. km. 0 – 4,5 (platný od 10.6.2021)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil

Povodňový model Plzeň – aktualizace (platný od 2.12.2011)

Zpráva

Mapová dokumentace AZZU, Qn nad ortofotem

Mapová dokumentace AZZU, Q100 nad ZABAGED

Mapová dokumentace Qn nad ZABAGED

Psaný podélný profil Mže, Úhlava, Úslava, Berounka, Vejprnický potok

Psaný podélný profil Radbuza (2007)