Doměření povrchové situace DTM Plzně za finanční podpory Plzeňského kraje

Doměření povrchové situace DTM Plzně bude uskutečněno za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2018 dotační program s názvem „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“ na jehož základě jsou poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem je zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM.

Město Plzeň podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji“ na realizaci projektu „Doměření povrchové situace digitální technické mapy Plzně“.
Cílem projektu je pokrytí celého území města Plzně účelovou mapou povrchové situace. Na základě pověření SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejnou zakázku v rámci daného projektu.

Seznam mapovaných lokalit

Název části zakázky Výměra (Ha)
Část 1: Plzeň – Bílá Hora, Bolevec, Zábělá, Bukovec, Chlumek 237,52
Část 2: Plzeň Litice 117,59
Část 3: Plzeň Lhota 106,4
Část 4: Plzeň Valcha 103,5
Část 5: Plzeň Borský park 29,91
Část 6: Plzeň Výsluní 1 193,77
Část 7: Plzeň Výsluní 2 13,28
Část 8: Plzeň Výsluní 3 39,46
Část 9: Plzeň Na Brůdku 29,21


Obr. 1 Oblasti určené k plošnému doměření DTM za finanční podpory Plzeňského kraje

Zájemci o zakázku na plošné doměření specifikovaných lokalit soutěžili o každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Výsledkem veřejné soutěže bylo rozdělení soutěžených lokalit mezi dvě firmy AZIMUT CZ s.r.o. a GEOREAL spol. s r.o., které se zavázaly k doměření a zmapování zadaných lokalit do 31.března 2019. Dílčí výsledky se dají ale očekávat i dříve.