Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ je možné spustit aplikaci náběrového místa pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí.

Cílem služby, která byla spuštěna 24.6. 2016, je poskytnout žadateli hromadné rozeslání jedné žádosti o vyjádření k průběhu sítí na více pracovišť správců infrastruktury elektronickou formou.

Doposud odesílal žadatel správcům inženýrských sítí jednotlivé žádosti zvlášť a různou formou, podle pravidel správců sítí.

Na základě jednotně podané žádosti se poté správci infrastruktury samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

Vlastnosti a funkce elektronického podávání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

 • Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu.
 • Pro opakované podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí se může žadatel registrovat v systému a po přihlášení budou některá pole automaticky předvyplněna na základě údajů přihlášeného uživatele.
 • Žadatel při podání žádosti vybere konkrétní správce infrastruktury, od kterých požaduje Vyjádření. Těmto správcům přijde notifikační email o podání nové žádosti.
 • Žadateli je po zadání žádosti odeslán email s informacemi o podané žádosti.
 • V rámci současného provozu získá žadatel vyjádření od těchto městských správců:
  • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
  • PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
  • SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o