Hlášení závady z aplikace PLZNITO v projektu Správa

Město Plzeň spustilo novinku v boji s nepořádkem v ulicích. Lidé mohou nedostatky, jako například přeplněné odpadkové koše, poničené lavičky, nefunkční lampy veřejného osvětlení a podobně hlásit rovnou na speciální web, kde už si k vyřízení věc přeberou zaměstnanci města. Aplikace, která to vše umožňuje, se jmenuje PLZNITO a stejný název nesou i webové stránky: http://www.plznito.cz.

Hlášení závad na PLZNITO

Požadavky je možné zadávat prostřednictvím webových stránek www.plznito.cz, nebo pomocí mobilního telefonu, do kterého si občané zdarma stáhnou aplikaci PlzniTo. Mobilní aplikace je nabízena pro operační systémy IOS a Android.

Nedostatky, které lidé na ulicích vidí, se řadí do jednotlivých kategorií: autovraky, dopravní značení, chodník, kanalizace, lavičky, odpadky, pískoviště, silnice a cyklostezky, zeleň, osvětlení, zastávky MHD a jiné. Odeslané zprávy už se dostávají rovnou k zaměstnancům města a dál do procesu řešení. Průběh vyřizování pak mohou právě na webu lidé sledovat.

Mapa nedostatků s podrobnými informacemi (druh nedostatku, popis, fotografie, stav řešení) je pro veřejnost dostupná přímo na webové adrese projektu PLZNITO.

Mapa s přehledem hlášení na portálu PLZNITO.

Data PLZNITO v mapovém projektu Správa

Pro pracovníky magistrátu jsou ta samá data z portálu PLZNITO k dispozici v neveřejném mapovém projektu Správa. Vrstva Závady PLZNITO se nachází v kategorii Správa města a generely.

Mapový projekt Správa nabízí celou řadu důležitých vrstev, které usnadní zpracovateli práci s nahlášeným požadavkem a zlepší jeho rozhodování. Díky dostupným generelům městského vybavení si mohou zaměstnanci města zjistit podrobnější informace o dotčených objektech (lampy veřejného osvětlení, semafory, lavičky, prvky veřejné zeleně a další), ověřit potřebné informace z katastrální mapy (správní členění, majetkové vztahy, věcná břemena apod.), nebo využít informace z technické mapy města.

Přehled hlášení v mapovém prohlížeči Správa.

Informace o závadě nad užitečnými vrstvami v projektu Správa.