Informace z katastrální mapy bez zadávání CAPTCHA

Novinkou v mapovém projektu Správa a v aplikaci REN (Registr evidence nemovitostí) je rychlejší přístup k informacím o parcelách z ČÚZK z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Vylepšení spočívá v tom, že nyní již není nutné při získávání informací o parcele z ČÚZK zadávat ověřovací kód – tzv. CAPTCHU.

V mapovém projektu Správa každé parcelní číslo v mapě je aktivní a obsahuje informace, které se vyvolávají kliknutím myši:

  • Parcela: info
  • Parcela: info z ČÚZK

Druhý zmíněný dotaz odkazuje na stránky ČÚZK, ze kterých zobrazuje aktuální kompletní informace o parcele. Nově není třeba při zobrazení těchto informací zadávat ověřovací kód  – Captchu. Ta byla zavedena ČÚZK aby nedocházelo k vytěžování portálu automaty (roboty).

Informace: “Parcela:info” informace o parcele v Marushce zobrazují z naší databáze, a tak nikdy nebylo třeba kód zadávat.

Také ze všech mapových projektů MARUSHKA dostupných z Mapového portálu města Plzně, ze kterých je volán odkaz Nahlížení do KN, není nyní nutné zadávat ověřovací kód Captcha.