Kolektory v samostatném mapovém projektu

Odkaz na mapovou aplikaci Neveřejný mapový projekt zobrazující kolektory, zařízení kolektorů a inženýrské sítě v nich uložené je umístěn na adrese: https://gis.plzen.eu/kolektory_optika.

Mapová aplikace slouží k zobrazení průběhů kolektorů nad plánem města či leteckým snímkem a navíc obsahuje vrstvy se zařízeními kolektorů a inženýrskými sítěmi, které se v kolektorech nacházejí.

Ukázka zobrazení kolektorů nad plánem města

Zařízení v kolektorech

Oddělení GIS zpracovalo na základě dodaných materiálů z Odboru správy infrastruktury (OSI) následující zařízení v kolektorech:

 • čidla plynová,
 • čidla proti zaplavení,
 • čidla teplotní,
 • poklopy,
 • přepážky a uzávěry,
 • ventilační domky,
 • vstupní domky,
 • vstupy do kolektorů
 • výstražná signalizace
 • zásuvkové skříně

Výše uvedená zařízení jsou reprezentována jednotlivými vrstvami v kategorii Kolektory a kanály > Zařízení v kolektorech. Vrstvy jsou viditelné do měřítka 1:5000. Zařízení v kolektorech jsou v mapě reprezentovány ikonami, ke kterým je vyhotovena legenda. O jednotlivých prvcích v mapě je možné získat podrobnější informace. Po kliknutí na ikonu v mapě se tak například u ventilačních domků zobrazí informace, zda se jedná o domky s přirozenou ventilací nebo nucenou ventilací (ventilátorem).

 

Vrstvy zařízení v kolektorech s ukázkou informace na prvek

Legenda k vrstvám v kategorii “Zařízení v kolektorech”

Inženýrské sítě v kolektorech

Součástí mapového projektu jsou i optické sítě, které se vyskytují v kolektorech. V budoucnu se předpokládá, že do mapového projektu budou doplněny všechny inženýrské sítě, které se v kolektorech nacházejí.

Optická síť je ve vrstvách rozdělena na optiku SITmP (síť MISNet) a ostatní správce. V mapovém prohlížeči je možné zapnout optickou síť jednotlivých správců zvlášť (viz obrázek). Informaci o jednotlivých sítích je možné získat z legendy, nebo informací na konkrétní grafický prvek v mapě prostřednictvím funkce v levém dolním rohu a kliknutím na požadovaný úsek sítě.

Optika jednotlivých správců v kolektorech včetně podrobné informace na konkrétní úsek.

Informace o sítích v kolektorech

Pro jednotlivé úseky kolektorů je možné zjistit informaci, jaké inženýrské sítě se ve vybraném úseku nacházejí. Prostřednictvím funkce v levém dolním rohu mapového okna a kliknutím na požadovaný úsek kolektoru dojde k nabídce dvou dotazů:

 • Kolektor – kabely
 • Kolektor – metráže

Informace na vrstvu “Kolektory – osy a uzly” a výběr z dotazů

Dotaz Kolektor – kabely zobrazí seznam kabelů ve vybraném úseku kolektoru. K dispozici je informace o majiteli, počátku a konci kabeláže, počtu kabelů, uložení a celkové metráži (viz obrázek).

Výsledek dotazu “Kolektor kabely”: seznam kabelů procházející vybraným úsekem kolektoru.

Dotaz Kolektor – metráže zobrazí majitele a metráže majitelů (pouze) ve vybraném úseku kolektoru (viz obrázek).

Výsledek dotazu “Kolektor – metráže”: metráže majitelů ve vybraném úseku kolektoru.

Vyhledávání sítí v kolektorech podle majitele

V záložce Hledat se nachází vyhledávací dotaz: “Najdi úseky dle majitele kabelu“. Z rozbalovací nabídky správců sítí je třeba vybrat požadovaného správce a vyhledávací dotaz na mapě zobrazí úseky kolektorů, v nichž má daný správce kabely.

Vyhledání sítí v kolektorech podle požadovaného správce

Hromadné informace o vybrané oblasti kolektorů

V levém dolním rohu mapového okna se nachází funkce Hromadný výběr s názvem Kolektory – kabeláž. Ta slouží k získávání souhrnných – hromadných informací o inženýrských sítích v kolektorech v zájmovém území, které si určí uživatel.

 • Po spuštění Hromadného výběru se otevře dialogové okno Kolektory – kabeláž a je na uživateli, aby si zvolil zájmové území. Výběr území se provádí buď nástrojem “výběr prvků z mapy bodem” , a při potřebě nadefinovat rozsáhlejší území je vhodnější použít “výběr prvků z mapy ohradou. Vybrané osy kolektorů se obarví fialově a do okna dialogu se zobrazí krátký popis vybraných prvků (úsek a jeho délka).

Ukázka výběru zájmové oblasti kolektorů a výsledek výběru v dialogovém okně.

 • Pokud seznam vybraných kolektorů vyhovuje naší potřebě, je možno:
  • a) zvolit “Uložit” – vytvoří se TXT soubor s obsahem krátkých popisů z dialogového okna (pojmenovaný SelectedElements.txt)
  • b) zvolit “OK” – dojde k sumarizaci kabelů ve formě metráže kabelů jednotlivých majitelů celkem a také v jednotlivých úsecích kolektoru. Výsledek se zobrazí v dialogovém okně. V první části seznamu je nasčítaný počet a délka kabelů za jednotlivé majitele v celém zájmovém území, v dalších oddílech je pak udáván počet a délka kabelů za jednotlivé vybrané úseky kolektorů (viz obrázek).

Ukázka výsledku hromadného výběru “Kolektory – kabeláž” nad vybranou množinou kolektorů.

Výsledky z dialogového okna (vybrané úseky kolektorů a výsledné metráže kabelů) je možné zkopírovat do jiného dokumentu, či e-mailu a dále tak se seznamem pracovat.

Sumáře týkající se kolektorů

Inženýrské sítě v kolektorech, které byly dříve jednorázově předány od jednotlivých správců sítí nejsou prezentovány v mapě, ale seznam správců sítí je zobrazen formou tabulky v sumáři Zpracované sítě v kolektorech.

Tato data slouží ke kontrole při zadávání průběhu tras správců sítí a skutečného počtu kabelů v jednotlivých úsecích kolektoru. Tímto způsobem (tedy provázáním inženýrských sítí na jednotlivé úseky kolektoru) budou zpracovávány všechny inženýrské sítě v kolektorech.