Kryty civilní ochrany v mapě

Mapová aplikace Bezpečné město, umístěná na stráncehttps://gis.plzen.eu/bezpecnemesto/, je zdrojem informací při krizových a nenadálých situacích. Nově je součástí mapového projektu také umístění stálých krytů civilní ochrany.

Odkaz na mapovou aplikaci Rychlé zobrazení mapy krytů civilní ochrany je možné pomocí předpřipraveného mapového zobrazení mapového projektu Bezpečné město na stránce: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=211

Vrstva stálých krytů civilní ochrany se nachází ve Vrstvách v kategorii Služby. Kromě této nově dodané vrstvy se v mapové aplikaci nacházejí také informace o policejních okrscích, odděleních Policie ČR a služebnách Městské policie.

Kryty civilní ochrany v mapě

Kryty civilní ochrany v mapě

Mapová aplikace umožňuje vyhledat libovolnou adresu ve městě v okně: “Najdi objekt/název/adresu”, které se nachází v pravé horní části mapového okna. Každý občan si tak může vyhledat adresu svého bydliště a v mapě nalézt nejbližší stálý kryt civilní ochrany.

Vyhledání adresy a nejbližšího krytu

Vyhledání adresy a nejbližšího krytu CO

Detailní informace o krytu CO

Detailní informace o krytu CO

Aktuální informace o krytech CO na portále Bezpečná Plzeň

Projekt Bezpečná Plzeň (https://www.bezpecnaplzen.eu/) odstartoval již v roce 2009 a stal se jedním z nástrojů města pro zajištění bezpečnosti svých občanů. Základním pilířem projektu se stala oblast bezpečnosti komplexně řešící bezpečnost občanů ve městě včetně prevence. Dotýká se celé škály služeb a problematiky související s bezpečností občanů, dopravní situací, s cizinci a menšinami.

Součástí informačního serveru Bezpečná Plzeň jsou také informace týkající se krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Na stránce https://www.bezpecnaplzen.eu/krizove-rizeni/usek-krizoveho-rizeni/ochrana-obyvatelstva/ochrana-obyvatelstva.aspx jsou aktuální a podrobné informace o stavbách civilní ochrany pro obyvatelstvo, mezi které patří také stálé úkryty CO.