Letecké snímky 2013

Na území města jsou nově k dispozici kompletní letecké snímky z května 2013. Původní snímky z roku 2013 od společnosti Georeal spol. s.r.o. pokrývaly pouze jižní část města. Více informací v následujícím článku:

Letecké snímky ORP Plzně 2013

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) poskytl SITmP letecké snímky na území města a celém ORP Plzeň pořízené v květnu 2013. Jedná se o ortofota, která pořizuje ČÚZK na území ČR jednou za dva roky (každý rok polovinu území ČR) a jsou bezplatně poskytována obcím s konkrétními licenčními podmínkami.

Kde lze letecké snímky zobrazit

Letecké snímky 2013 jsou k dispozici aktuálně již pouze v projektu Staré mapy a ve všech ostatních projektech byly nahrazeny snímkováním novým.

Letecké snímky ORP Plzně 2013 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických prvků. V nabídce RS Clienta jsou k dispozici hned na prvním místě v nabídce rastrových podkladů pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2013.

Podrobné informace o snímkování

Snímkování bylo provedeno 19.5.2013. Celé území bylo zpracováno v rozlišení 25 cm/pixel. Dodáno bylo 82 mapových listů SMO 5, což odpovídá území o rozloze 410 km2. Mapové listy byly předány ve formátu JPG s hlavičkou JGW v souřadném systému S-JTSK. Pro prezentaci na internetu byly snímky převedeny do formátu ecw. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, ve členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m.

Letecké snímky 2013

Rozsah leteckých snímků 2013

Letecké snímky centra 2013

Na území centra a jižní části města Plzně proběhlo v březnu 2013 letecké snímkování společností Georeal spol s.r.o. Výstupy v podobě ortofotomap jsou k dispozici pro veřejnost v mapových projektech Územní správa a Staré mapy, pro pracovníky města jsou letecké snímky publikovány v projektu Správa.

Tyto ortofotomapy části města mohou využít také pracovníci MMP při práci s GeoStore V6. V nabídce RS Clienta jsou tato data umístěna  v nabídce rastrových podkladů pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2013-centrum.

Data smějí být použita pouze jako podkladové mapy v GISu města Plzně a pro tisk v rámci organizací města pro potřeby administrativních úkonů.

Podrobné informace o snímkování

Snímkování bylo provedeno společností Georeal spol. s r.o. dne 6.3.2013. Pořízena byla jen část Plzně (viz obrázek) v rozlišení 10 cm/pixel. Konkrétně se jedná o 16 mapových listů kladu ZMVM 2000, což odpovídá přibližně 16,8 km2.
Výsledná ortofotomapa byla předána ve formátu TIFF s hlavičkou TFW v souřadném systému S-JTSK.

Rozsah leteckých snímků 2013 - centrum

Rozsah leteckých snímků 2013 – centrum