Letecké snímky 2015

Na území města jsou nově k dispozici kompletní letecké snímky z května 2015. Původní snímky z roku 2013 budou přesunuty do projektu Staré mapy. Více informací v následujícím článku:

Letecké snímky ČR 2015

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) poskytuje formou WMS nové letecké snímky na západní polovině území ČR, které byly pořízené v květnu 2015. Jedná se o ortofota, která pořizuje ČÚZK na území ČR jednou za dva roky (každý rok polovinu území ČR) a jsou bezplatně poskytována obcím s konkrétními licenčními podmínkami. Během března 2016 byly snímky území města Plzně a okolí poskytnuty také “fyzicky”, a tak ve všech projektech již naleznete aktuální letecké snímky z roku 2015.

Aktualizace LS 2015

Postup aktualizace leteckých snímků na ČÚZK

Kde lze letecké snímky zobrazit

Letecké snímky 2015 jsou k dispozici aktuálně již pouze v projektu Staré mapy a ve všech ostatních projektech byly nahrazeny snímkováním novým.

Letecké snímky celé České republiky z roku 2015 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických prvků. V nabídce RS Clienta jsou k dispozici  v nabídce rastrových podkladů pod označením WMS SLUŽBA~Ortofoto ČR – CUZK. Stejné snímky ovšem pouze na území města Plzně jsou k dispozici na prvním místě v seznamu vrstev pod názvem  Letecké snímky~Ortofoto 2015.

Podrobné informace o snímkování

Letecké snímkování na území ORP Plzeň bylo provedeno 16.5.2015. Celé území ČR bylo zpracováno v rozlišení 25 cm/pixel. Nově pořízená data na polovině území ČR byla zveřejněna na konci ledna 2016. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, v členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m.

Ukázka nových leteckých snímků 2015

Ukázka nových leteckých snímků 2015