Letecké snímky 2019

Na území města jsou nově k dispozici kompletní letecké snímky z února 2019. Původní snímky z roku 2017 jsou přesunuty do projektu Staré mapy.

Letecké snímky 2019

Správa informačních technologií města Plzně zakoupila letecké snímky města Plzně ve velmi detailním rozlišení 5cm/pixel! Snímkování provedla firma GEOREAL spol. s r.o. 28. 2. 2019 v mimovegetačním období.


Obr. 1 Ukázka leteckého snímku 2019 v okolí vlakového nádraží a autobusového terminálu Šumavská

Podrobné informace o snímkování

Oddělení GIS získalo letecké snímky města Plzně ve formátu TIF (s hlavičkou TFW) v rozlišení 5 cm/pixel v souřadném systému S-JTSK. Jedná se o 524 mapových listů Základní mapy velkého měřítka 1: 1000, které dohromady představují 183 GB dat a zabírají plochu 163,75 km2 (16375 Ha). Kromě detailních snímků s podrobným rozlišením 5 cm/pixel byla získána méně podrobná data v rozlišení 20 cm, 1 m a 3 m/pixel. Tato data jsou využívána pro zobrazení map v menších měříkách. Kromě fyzických dat poskytla firma GEOREAL data leteckých snímků také prostřednictvím webové mapové služby (WMS), kterou sama provozuje.

Kde lze letecké snímky zobrazit

Letecké snímky jsou k dispozici ve většině veřejných i neveřejných mapových projektech (tj. Turistika, Doprava, Životní prostředí, Rozvody tepla a další). Umístěné jsou pod tlačítkem “Letecký snímek”.

Zapnout letecký snímek je jednoduché: V horní části mapového okna stačí kliknout na modré tlačítko “Letecký snímek” a aktuální letecký snímek z roku 2019 se zobrazí v mapě.


Obr. 2 Letecké snímky 2019 – zobrazení a ukázka pokrytí území Plzně

Původní letecké snímky z roku 2017 jsou dostupné v projektu Staré mapy (projekt sloužící k publikování starých plánů a leteckých snímků).

Letecké snímky města z roku 2019 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických prvků. V nabídce RS Clienta jsou k dispozici na prvním místě v nabídce rastrových podkladů pod označením Letecké snímky~Ortofoto 2019.