Letecké snímky 2020

Na území města jsou nově k dispozici nové sady leteckých snímků z několika náletů během roku 2020. Snímky z roku 2019 byly přesunuty do projektu Staré mapy.

Letecké snímky 2020

V rámci zakázky na pořízení 3D modelu města získala Správa informačních technologií města Plzně letecké snímky města Plzně. Jedná se o několik sad leteckých snímků ve velmi detailním rozlišení 5cm/pixel pro celé území města a dokonce 2cm/pixel v širším středu města! Letecký snímek, který je zobrazován jako podkladová vrstva ve všech projektech mapového prohlížeče Marushka byl pořízen firmou GEOREAL spol. s r.o. 31. 7. 2020.

Ukázka leteckého snímku 2020

Ukázka leteckého snímku 2020 v okolí přeložky silnice v Domažlické ulici.

Podrobné informace o snímkování

V průběhu roku 2020 proběhla 4 letecká snímkování města:

 • 7.4. 2020 – snímkování celé Plzně v mimovegetačním období v maximálním rozlišení 5cm/pixel ,
 • 31.7. 2020 – snímkování celé Plzně ve vegetačním období v maximálním rozlišení 5cm/pixel (použito jako výchozí letecký snímek prohlížeče Marushka),
 • 22.9. 2020 – snímkování širšího centra města ve vegetačním období ve velmi detailním rozlišení 2cm/pixel,
 • 5.11. 2020 – snímkování širšího centra města v mimovegetačním období ve velmi detailním rozlišení 2cm/pixel.

Oddělení GIS získalo výsledné letecké snímky města Plzně ve formátu TIF (s hlavičkou TFW) a JPG (s hlavičkou JGW) v rozlišení 5 cm/pixel a 2 cm/pixel v souřadném systému S-JTSK a UTM33. V případě snímkování celé Plzně se jedná o 617 mapových listů Základní mapy velkého měřítka 1: 1000 ve standartních barvách RGB a také ve spektru barev CIR (color infra red). Snímky v infračerveném spektru barev umožňují velmi dobrou identifikaci vegetace a posouzení jejího stavu.

Letecké snímky 2020 v infračerveném spektru

Letecké snímky 2020 v infračerveném spektru.

Kromě vytvoření ortofotomap byly z leteckých snímků vytvořeny i tzv. “TrueOrtofotomapy”. “TrueOrtofotomapy” odstraňují nevýhodu ortofotomap, kterou je efekt „padání budov“ způsobující zakrytí okolních objektů. Seznam předaných produktů firmou GEOREAL s.r.o. shrnuje následující tabulka:

Produkty ortofotomap 2020

Produkty leteckého snímkování 2020.

Kromě detailních snímků s podrobným rozlišením 5 cm/pixel byla získána méně podrobná data v rozlišení 20 cm, 1 m a 3 m/pixel. Tato data jsou využívána pro zobrazení map v menších měříkách. Kromě fyzických dat poskytla firma GEOREAL data leteckých snímků také prostřednictvím webové mapové služby (WMS), kterou sama provozuje.

Kde lze letecké snímky zobrazit

Letecké snímky celé Plzně pořízené ve vegetačním období 31.7.2020 v rozlišení 5cm jsou k dispozici ve většině veřejných i neveřejných mapových projektů (tj. Turistika, Doprava, Životní prostředí, Rozvody tepla a další). Zapnout letecký snímek je jednoduché: V horní části mapového okna stačí kliknout na modré tlačítko “Letecký snímek” a aktuální letecký snímek z roku 2020 se zobrazí v mapě.

Letecké snímky 2020 – ukázka zobrazení a pokrytí území Plzně

Letecké snímky 2020 – ukázka zobrazení a pokrytí území Plzně.

Původní letecké snímky z roku 2019 jsou dostupné v projektu Staré mapy (projekt sloužící k publikování starých plánů a leteckých snímků) a v některých dalších projektech na vyžádání uživatelů.

Letecké snímky města z roku 2020 jsou k dispozici také v programu GeoStore V6, který používají pracovníci MMP a organizací MMP k vytváření a editaci grafických prvků. V modulu RS Client jsou v nabídce rastrových podkladů na prvním místě stejné letecké snímky jako v projektech Marushka (Letecké snímky~Ortofoto 2020) a dále jsou zde k dispozici:

 • letecké snímky z mimovegetačního náletu 5.11.2020 v rozlišení 2 cm (Letecké snímky~Ortofoto 2020 (2cm), které se zobrazují kvůli své velikosti pouze do měřítka 1:1000),
 • snímky v infračerveném spektru z náletu ve vegetačním období 31.7.2020 (Letecké snímky~Ortofoto 2020(CIR)).

Také v projektech prohlížeče Marushka jsou v souvislosti s účelem projektu publikovány ostatní letecké snímky:

 • Letecké snímky z mimovegetačního náletu 7.4.2020 v rozlišení 5 cm jsou k dispozici v projektech:
  • Správa (Vrstvy > Rastrové podklady > Letecký snímek 2020 – mimovegetační) a
  • Územní správa (Vrstvy > Užitečné vrstvy > Letecký snímek 2020 – mimovegetační)
  • Životní prostředí (Vrstvy > Letecké snímky >2020 mimovegetační)
 • Letecké snímky z mimovegetačního náletu 5.11.2020 v rozlišení 2 cm jsou k dispozici v projektech:
  • Správa (Vrstvy > Rastrové podklady > Letecký snímek 2020 – centrum 2 cm),
  • Životní prostředí (Vrstvy > Letecké snímky >2020 centrum 2 cm) a
  • Rozvody tepla (Vrstvy > Užitečné vrstvy > Letecký snímek 2020 – centrum 2 cm)
 • Letecké snímky v infračerveném spektru z náletu 31.7.2020 jsou nabízené v projektech:
  • Správa (Vrstvy > Rastrové podklady > CIR 2020 vegetační)
  • Životní prostředí (Vrstvy > Zeleň > Infračervený letecký snímek 2020)
LS 2020 rozlišení 5 a 2cm/pixel

Ukázka porovnání snímkování s rozlišením 5cm/pixel a 2cm/pixel.