Mapa dopravy v Plzni z dat dopravních detektorů

V rámci evropského projektu PoliVisu vznikla ve spolupráci mezi SITmP a InnoConnect s.r.o. aplikace Mapa dopravy v Plzni. Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy na nejdůležitějších úsecích silnic ve městě, kde jsou umístěny dopravní detektory pro sledování množství projíždějících vozidel.

Mapa dopravy v Plzni je umístěna na adrese: https://mapadopravy.plzen.eu/  a pro správných chod aplikace doporučujeme aktuální verzi prohlížeče Chrome nebo Mozilla Firefox.

V článku o dopravních detektorech jsme Vás informovali o umístění cca 1000 detektorů na světelných křižovatkách na území města a o datech, která poskytují. Jednou z možností využití těchto dat je jejich zpracování a znázornění jako vizualizace intenzity dopravy ve městě.

Aplikace Mapa dopravy v Plzni umožňuje interaktivně analyzovat počty vozidel naměřené na 307 úsecích ulic města osazených detektory v podobě indukčních smyček. V aplikaci je možné zobrazit informace o dopravní situaci v Plzni od 1.3.2017 až do “včerejšího” dne. Při spuštění se automaticky načtou agregovaná data z dopravních detektorů za posledních 30 dnů. Z nich se vypočte a v mapě zobrazí průměrný stupeň provozu pro současnou denní hodinu (viz obrázek 1).
Stupeň provozu je zobrazen barevnou škálou od zelené po červenou (viz legenda).


Obr.1 Ukázka Mapy dopravy v Plzni zobrazující průměrnou intenzitu dopravy ve vybraný den (pátek) a hodinu(9:00 – 10:00) za posledních 30 dní

Pravá strana aplikace

Pokud chcete zjistit stupeň dopravy v konkrétní den či hodinu, můžete v kalendáři vybrat daný den a v hodinovém grafu označit sloupec s danou hodinou. Kombinovat je možné více různých dnů (například pouze pracovní) a více hodin (například ranní či odpolední špička) a mapa vždy vykreslí průměrné hodnoty intenzit z vybraných dnů a hodin. Zobrazení dopravy starší než 30 dnů je možné pomocí výběru konkrétního měsíce v kalendáři. K dispozici jsou data za jednotlivé měsíce zpětně až do března 2017. Kromě výběru dne a hodiny je v mapě možné vybírat i konkrétní úseky a grafy v pravé části aplikace pak zobrazují informace pouze o těchto vybraných úsecích. Podržením klávesy Shift je možné vybrat více úseků, např. pro získání informací o dopravní intenzitě pro celou křižovatku.


Obr. 2 Ukázka výběru měsíce pro zobrazení starších dopravních intenzit

Filtrování dat a další funkce aplikace

Každý ze zobrazených úseků je interaktivní a po kliknutí nabízí informace o své kapacitě, intenzitě a stupni dopravy v závislosti na vybraném dni/hodině. Informace o vybraném úseku se zobrazí ve dvou sloupcových grafech “Den” a “Hodina” (v pravé části).
Sloupce grafu představují průměrné počty vozidel pro jednotlivé dny v týdnu a hodiny v rámci dne:

  • pro den/dny vybrané v kalendáři a zároveň
  • pro všechny úseky, které jsou viditelné v aktuálním mapovém výřezu, či případně pouze pro úseky, které jsou vybrány označením v mapě


Obr. 3 Ukázka filtrování – průměrná intenzita a denní a hodinová křivka vybraného úseku v pracovní dny v ranní špičce

Levá strana aplikace

Více informací o pokročilém filtrování dat najdete v popisu aplikace (“O Aplikaci”), který je umístěný spolu s dalšími funkcemi v menu Nastavení v levé horní části mapového okna. Kromě popisu aplikace zde najdete:

  • možnost změnit podkladovou mapu
  • přepínání vizualizace dopravy mezi zobrazením stupňů dopravy a intenzitou dopravy
  • detailní legendu s vysvětlením dopravních výpočtů
  • volbu mezi češtinou a angličtinou
  • možnost sdílení mapy formou URL adresy
  • export vybraných dat do CSV tabulky

Vylepšení aplikace díky Vaší zpětné vazbě

Aplikace běží na technologii WebGLayer a využívá OpenData z portálu města Plzně. Vytvořená aplikace je součástí evropského projektu PoliVisu, ve kterém město Plzeň vystupuje jako pilotní město.

Do dalšího vývoje této aplikace bychom chtěli zapojit širší okruh uživatelů, a proto budeme rádi, když nám poskytnete vaši zpětnou vazbu k této mapové aplikaci vyplněním krátkého online dotazníku na adrese:  https://forms.gle/ZwdvMhpM5WSZ2FxA7