Mapa údržby chodníků na ÚMO 3

Pro potřeby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 byly v neveřejném mapovém projektu Správa rozšířeny obvody údržby chodníků na území ÚMO 3. Již dříve byly k dispozici obvody údržby na území ÚMO 4.

Mapový projekt Správa obsahuje v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace > Chodníky – údržba následující vrstvy:

  • Chodníky – léto – obarvené chodníky a cyklostezky podle příslušnosti do obvodů údržby (v případě chodníků na ÚMO 4 – červeně označené chodníky jsou nezařazené do údržby)
  • Chodníky – zima – obarvené chodníky a cyklostezky podle příslušnosti do obvodů údržby. (Na ÚMO 3 jsou všechny chodníky v současnosti nastaveny do zimní i letní údržby –  obě tedy vypadají stejně)
  • Obvody údržby – plochy obvodů údržby na ÚMO 3 označené 03-01 až 03-05 a obarvené podle dohodnuté symbologie; po kliknutí na číslo obvodu údržby získáme informace o výměrách chodníků (celkem/v údržbě)

Tyto tři vrstvy (Chodníky – léto, Chodníky – zima a Obvody údržby) tak byly rozšířeny na nové území ÚMO 3. Již dříve byly pořízené obvody údržby a chodníky na ÚMO 4. Atributy o zařazení chodníků na ÚMO 4 do údržby editují přímo pracovníci ÚMO4 prostřednictvím samotné mapové aplikace.

Ukázka informací vedených k plochám komunikací (chodníkům)

Ukázka chodníků obarvených dle obvodu údržby. Červeně je znázorněn nezařazený chodník do údržby.

Ukázka rozdělení obvodů údržby na ÚMO 3 a 4 s ukázkou informace na číslo obvodu údržby

Sumáře komunikací

Na stránce Sumáře z GIS databáze přibyly v kategorii Městské obvody  soupisy výměr chodníků podle obvodů údržby a také podle názvu komunikace (ulice), které jsou generovány on-line.