Mapová aplikace Bezpečnost dopravy v Plzni

V rámci projektu PoliVisu vytvořilo město Plzeň ve spolupráci se společností InnoConnect s.r.o. aplikaci Bezpečnost dopravy v Plzni.

Odkaz na mapovou aplikaci Bezpečnost dopravy Aplikace je dostupná pouze pro pracovníky Magistrátu města Plzně a jeho organizací na adrese https://bezpecnostdopravy.plzen.eu/.

Mapa Bezpečnosti dopravy v Plzni obsahuje informace o:

  • dopravních přestupcích zaznamenaných Městskou policí Plzeň od roku 2015
  • dopravních nehodách registrovaných Policií ČR v Plzni od roku 2016
  • dopravních přestupcích z úsekového měření radary od 11/2018

K mapové prezentaci dat využívá aplikace vizualizaci dat ve formě tzv. heatmapy (teplotní mapy). Heatmapa znázorňuje hustotu záznamů (nehod, přestupků) v určitém místě.

Mezi jednotlivými kategoriemi dat, které se zobrazují v mapě, je možné se přepínat pomocí datových vrstev: “Dopravní nehody”, “Dopravní přestupky” a “Úsekové měření” v pravé horní části aplikace.
Po zapnutí konkrétní vrstvy se, kromě dat v mapě, zobrazí v pravé záložce také detaily jednotlivých nehod a přestupků ve formě filtrů a grafů. Filtry a grafy jsou interaktivní a je možné je nastavit pro zobrazení požadovaného jevu v mapě a grafu (např. zobrazení nehod zaviněných osobou pod vlivem alkoholu řídící motorové vozidlo – viz obrázek).

Bezpečnost dopravy v Plzni s použitým filtrováním dopravních nehod

Aplikace Bezpečnost dopravy v Plzni s použitým filtrováním dopravních nehod.

Po nastavení hodnot filtru se aktualizuje mapová prezentace výsledků a také jednotlivé grafy. Z výše uvedeného příkladu, je z grafů patrné, že k nehodám motorových vozidel zaviněnými řidiči pod vlivem alkoholu dochází nejvíce o víkendech a ve večerních hodinách (viz následující obrázek grafové prezentace jevů).

Interpretace dat o dopravních nehodách ve formě grafů

Interpretace vybraných dat o dopravních nehodách ve formě grafů.

V levé části aplikace se nachází další funkce aplikace, které nabízejí například možnost zapnout v mapě další datové vrstvy (v závislosti na zvolené datové vrstvě), přepínat mezi zobrazením dat ve formě heatmapy a jednotlivými událostmi s možností získání detailní informace o záznamu (přestupku, nebo nehodě), měnit barvu a nastavení heatmapy, zobrazit legendu a další informace o aplikaci aj.

Aplikace Bezpečnost dopravy v Plzni

Aplikace Bezpečnost dopravy v Plzni.

Data pro aplikaci poskytla Policie ČR a Městská policie Plzeň. Každý den jsou do aplikace stahována data o přestupcích a úsekovém měření (publikace přes úřad bez čekání) a jedenkrát za měsíc jsou automatizovaně aktualizována data od státní policie o nehodách.

Bezpečnost dopravy v Plzni

Bezpečnost dopravy v Plzni s konkrétním zobrazením detailu události.