Mapování dětských hřišť a pískovišť na MO 2 – Plzeň Slovany

Oddělení GIS provedlo kontrolu dětských hřišť a pískovišť v městském obvodu Slovany (MO 2).

Před vlastní fyzickou kontrolou bylo nejprve nutné konzultovat se Správou veřejného statku současný stav a princip pořizování herních prvků a najít správné řešení pro vedení sledovaných prvků v databázi. Dosavadní procesy pasportizace herních prvků byly doplněny o nově sledované informace a vazby. Byly vybrány nové sledované prvky – stolní tenis a dřevěné artefakty.

Kontrolní šetření v terénu proběhlo od 28.6. do 13.7. 2023. Zkontrolováno bylo 53 pískovišť a dalších 35 lokalit s artefakty, dětskými hřišti, nebo pingpongovými stoly. Kromě vlastní existence prvků, byla zkontrolována správná poloha, stav a další vlastnosti herních prvků. Zároveň byla pořízena fotodokumentace a následně zpracovaná dokumentace k jednotlivým objektům.

Kontrola dětských hřišť byla ukončena k 25.8.2023.

Ukázka dokumentace herního prvku

Ukázka dokumentace herního prvku

Při kontrole pískovišť byly zjištěny nedostatky jako uvolněné nebo chybějící okraje pískoviště, odpadky, sklo v pískovišti, chybějící písek aj. V několika případech byla pískoviště zobrazovaná v mapě již zatravněna, posunuta v rámci hřiště nebo byla objevena pískoviště nová.

Pořízené podklady jsou průběžně doplňovány do GISu města pracovníky SVSmP.

Informace jsou dostupné v neveřejném projektu Správa v kategorii vrstev: Služby>Sport, volný čas>Dětská hřiště

Data jsou dostupná také ve veřejném projektu Služby v kategorii vrstev Volný čas>Dětská hřiště.

Vrstva dětských hřišť v projektu Správa

Vrstva dětských hřišť v projektu Správa

Data budou v budoucnu nabídnuta k doplnění na Mapy.cz a Openstreet mapy.