Mapový projekt Městská policie

Odkaz na mapovou aplikaci Neveřejný mapový projekt Městská policie je umístěn na adrese: http://gis.plzen.eu/mpolicie.

Pro potřeby Městské policie Plzeň byl vytvořen stejnojmenný mapový projekt Městská policie, který plní funkci mapového klienta programu MP Mananger.

Portálový informační systém MP Manager je systém určený městským a obecním policiím pro vedení jejich agendy stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. S využitím databáze, v kombinaci s datovými přenosy z mobilních telefonů s GPS lokalizací a napojením na Základní registry a databáze IS města, umožňuje ON-LINE z terénu zadávat přestupky, lustrovat osoby a vozidla pomocí mobilního zařízení připojeného do internetu.

Data zaznamenaná přes MP Manager se přenášejí do databáze GIS a jsou periodicky prezentována v mapovém projektu Městská policie. Pořízené události jsou klasifikovány do nastavených kategorií v mapě (viz obrázek). Kategorie událostí je možné v mapě libovolně zapínat a vypínat, kliknutím na konkrétní ikonu v mapě lze o události získávat bližší informace a na základě prostorového umístění událostí je možné porovnávat jejich četnosti za jednotlivé územní celky.

Mapový projekt Městská policie s klasifikovanými událostmi (detail je znečitelněn)

Kromě pořízených událostí obsahuje mapový projekt data sloužící k orientaci (podkladovou mapu, letecký snímek, ulice, čísla popisná aj.), policejní okrsky, obvodní oddělení městské a státní policie. V kategorii Služby se dále nacházejí vrstvy Zakázané pobíhání psů a umístění Infoschránek.

Legenda událostí v mapovém projektu Městské policie

Funkce mapové aplikace

Mapový prohlížeč Marushka, ve kterém je mapový projekt Městská policie prezentován nabízí funkce známé z ostatních mapových projektů na Mapovém portále města Plzně:

Získávání informací o prvcích

Každá ikonka na mapě pod sebou skrývá příslušná data a stačí pouhé klinutí myší k získání informací o reprezentovaném prvku. Například při kliknutí na libovolnou ikonu policejní služebny v mapě získáme podrobné informace o vybraném oddělení.

Nájezdem myši na ikonu se zobrazí podrobné informace.

Pro získávání informací o liniových a plošných prvcích je v aplikaci použita funkce: “Výběr prvků z mapy”. Tlačítkem  v levém dolním rohu aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii) zobrazí informace o zvoleném objektu (např. policejním okrsku).

Odečítání GPS souřadnic a uložení aktuální mapy

V levém dolním rohu aplikace je modré tlačítko GPS, po jehož stisknutí se zobrazí tabulka  s pěti řádky. Po kliknutí do libovolného místa na mapě se vyplní první čtyři řádky tabulky zobrazující souřadnice zvoleného místa v souřadném systému WGS-84 a S-JTSK. Na posledním řádku je aktuální URL adresa na právě zobrazenou mapu (včetně zapnutých vrstev a zacílení v mapě). Tuto adresu je možné uložit do schránky (zkopírovat do clipboardu) a vložit jako odkaz na aktuální mapu do e-mailu, nebo jiného dokumentu.

Kreslení do mapy

Záložka Kreslit v pravé části aplikace umožňuje uživateli doplnit si aktuální mapu o svoji kresbu a popisky. V nabídce Poznámky je možné zvolit si barvu, průhlednost a druh kresby, v případě doplňování textů do mapy si uživatel může zvolit velikost textu. Následně je možné kresbu vytisknout jako ostatní mapové prvky.