Mapy vojenského mapování v projektu Staré mapy

Odkaz na mapovou aplikaci Mapový projekt Staré mapy naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/staremapy

Projekt Staré mapy zobrazuje historické plány a staré letecké snímky města Plzně a okolí. Ve vrstvách mezi starými plány přibyly plány II. vojenského mapování a III. vojenského mapování. Jedná se o díla, která pokrývají celou republiku a jsou takto i prezentována. Data pochází z nabízené WMS služby organizace CENIA, české informační agentury životního prostředí a jsou k dispozici spolu s ostatními plány v pravé záložce Vrstvy v kategorii Staré plány (viz obrázek níže).

II. vojenské mapování

V letech 1845 – 1846 probíhalo na území města Plzně II. vojenské mapování, jehož výsledkem je mapa pokrývající území celého tehdejšího Rakouska-Uherska. Mapování je nazýváno také jako Františkovo. Mapy vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu. WMS služba nabízí plány II. vojenského mapování na celém území republiky, a proto není tento plán omezený jen na území města a okolí.

Plzeň na mapách II. vojenského mapování

III. vojenské mapování

Mapování probíhalo v 70. a 80. letech 19. století protože mapy II. vojenského mapování již nevyhovovaly požadavkům armády rakouské monarchie svoji přesností a aktuálností. Vzniklé mapy byly dlouho aktualizovány a vydávaly se ještě po druhé světové válce. Také v tomto případě nabízí WMS služba plány na celém území republiky, a proto není tento plán omezený jen na území města a okolí.

Plzeň na mapách III. vojenského mapování

Popisné informace o starých mapách

U každého plánu je k dispozici tzv. „infolist“ před názvem vrstvy který slouží k poskytování informací o dané vrstvě:

Nalezneme zde informace o zdroji dat a především odkaz na stránku mapového portálu s detailními informacemi o plánu:

Tato stránka, obsahující souhrnné informace ke všem publikovaným plánům v projektu Staré mapy, je k dispozici také přímo na adrese: https://mapy.plzen.eu/o-gis/nase-projekty/stare-mapy/ a je stále doplňována ve spolupráci s Archivem Města Plzně. Jako poslední byly doplněny popisky k plánům z let: 1879, 1891, 1929, 1950, 1951, 1971 a 1972.