Nový vzhled mapového prohlížeče Marushka a novinky v odpadovém hospodářství

Nová verze mapového prohlížeče Marushka

Ve všech publikovaných projektech byl nastaven nový vzhled mapového prohlížeče Marushka. Funkcionalita aplikace byla zachována stejná, ale došlo k vylepšení průvodce tiskem mapy, zobrazování dialogových oken, obarvování ploch parcel aj.

Novou Marushku můžete začít používat například ve veřejně dostupných projektech: Staré mapy, Územní správa, Turistika aj.

Nový vzhled aplikace Marushka

Nový vzhled aplikace Marushka na ukázce projektu Turistika

Novinky v zobrazování dat odpadového hospodářství

Odkaz na mapovou aplikaci  Vybrané vrstvy z odpadového hospodářství se nacházejí ve veřejném projektu Služby (Vrstvy >Odpadové hospodářství).

Odkaz na mapovou aplikaci  Všechny dostupné vrstvy odpadového hospodářství se zobrazují v zabezpečeném projektu Správa (Vrstvy > Služby > Odpadové hospodářství), který je určen pro pracovníky Magistrátu města Plzně a jeho organizací.

Celá kategorie vrstev odpadového hospodářství prošla celou řadou vylepšení:

 • Byla vytvořena nová sada ikon odpadového hospodářství (pro separovaný odpad, kontejnery, odpadkové koše aj.) společností Beneš & Michl na žádost Čisté Plzně.
 • Došlo k doplnění informačních dotazů na jednotlivé prvky v mapě (např. informace o stanovišti separovaného odpadu nově obsahuje také informaci o nádobách na stanovišti).
 • Vrstvy byly rozšířeny o stanoviště elektroodpadu a sběrny obnošeného šatstva, které jsou nově aktualizovány ze systému (databáze) Čisté Plzně.

  Vrstvy odpadového hospodářství v projektu Služby (pro veřejnost)

  Vrstvy odpadového hospodářství v projektu Služby (pro veřejnost).

 • V projektu Správa přibyly nové vrstvy:
  • koše na psí exkrementy,
  • půdorysy/návrhy areálu sběrných dvorů a sběrných míst,
  • návrhy separačních bodů (stavebně upravená místa pro kontejnery separovaného odpadu).

Kategorie Odpadové hospodářství nabízí celou řadu dalších informací a mapových vrstev. Jejich kompletní přehled si můžete prohlédnout v následujícím obrázku. Po kontrole obsahu a naplněnosti dat budou další vrstvy postupně uvolňovány do veřejného mapového projektu (např. koše na psí exkrementy).

Vrstvy odpadového hospodářství

Vrstvy odpadového hospodářství v projektu Správa.