Naučné stezky doplněny o zobrazení informačních tabulí

Naučné stezky v mapovém projektu Turistika byly doplněny o obrázky informačních tabulí jednotlivých zastavení.

Při procházce naučnými stezkami naleznete po cestě několik tabulí s naučným textem vztahujícím se k dané lokalitě a místní mapku. Tyto informace jsou nyní k dispozici i ve virtuálním prostředí v mapovém projektu Turistika. Takto zveřejněné přírodní zajímavosti o konkrétním území jistě budou přínosné k získání zajímavých informací o přírodě v okolí Plzně.

Jak zobrazit informační tabule?

K jednotlivým naučným stezkám můžete rychleji přistupovat prostřednictvím připravených Předdefinovaných map:

Pokud se chcete k naučným stezkám dostat přes projekt Turistika, musíte nejprve v záložce Vrstvy zapnout Naučné stezky (v podsekci “Pěšky“). V oblastech naučných stezek se zobrazí trasy stezek s ikonkami znázorňující jednotlivá zastavení. Při klepnutí na tyto ikony se objeví informace obsahující obrázek informační tabule a plánku. Klepnutím na obrázek plánku, nebo infotabule se obrázek zvětší a text na informační tabuli se stane čitelným. K dispozici jsou informační tabule a plánky na naučných stezkách Sigmondova, Po stopách Františka Malocha, Arboretum Sofronka a Kokotské rybníky a Údolím Úslavy. U naučné stezky Zábělá nejsou informační tabule k dispozici.

Informační tabule Naučných stezek

Postup zobrazení informačních tabulí v projektu Turistika

Poděkování patří Ing. Stanislavovi Rauchovi, který dodal náhledy informačních tabulí a plánků ke zpracování. Pokud víte o dalších zajímavých informačních tabulích, které by stály za zveřejnění v prostředí GIS, rádi je na mapách zveřejníme. Stačí nás kontaktovat na sluzbygis@plzen.eu.