Podkladové plány OSM a Mapy.cz v mapových prohlížečích Marushka

Mapové projekty na Mapovém portálu města se dočkaly nové verze mapového prohlížeče Marushka a nových podkladových plánů.

Podkladové plány od Mapy.cz

V každém mapovém projektu (např. Správa, Turistika, IPD aj.) naleznete v levém horním rohu mapového okna modrá tlačítka nabízející podkladové plány nebo letecké snímky (ortofotomapy). Ty se zapínají a vypínají jednoduchým kliknutím na některý z nich.

Výběr podkladového plánu v mapových projektech prohlížeče Marushka

Výběr podkladového plánu v mapových projektech prohlížeče Marushka

Podkladové plány od společnosti Mapy.cz, dostupné na stejnojmenné webové adrese, jsou v mapových prohlížečích Mapového portálu Plzně aktualizovány jednou za rok.  Aktuální plány byly poskytnuty v dubnu 2023 a obsahují tak i nově vybudovaný Městský (západní) okruh. V nabídce podkladových plánů jsou označeny “Plán Mapy.cz” a jejich podrobnost se mění v závislosti na aktuálním měřítku mapy. Symbologie a barevnost tohoto podkladového plánu je shodná s mapami na stránkách Mapy.cz.

Podkladové plány OpenStreetMap

Novinkou mezi podkladovými plány je “Open Street mapa” dostupná pod tlačítkem “Plán OSM“. OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby různých druhů map, včetně například turistické mapy. Projekt OSM využívá kolektivní spolupráce registrovaných uživatelů/editorů spolu s koncepcí Otevřeného software. Do tvorby a editace map (například ve svém okolí) se tak může zapojit každý. Kvalitu podkladového plánu Openstreetmap si nyní můžete vyzkoušet i ve většině mapových projektů  na Mapovém portále města Plzně, kde nahradil již neaktualizovaný plán města vytvořený jednorázově z dat katastrální mapy (modré tlačítko s původním označením: “Plán města”).

OSM 2023

Podkladový plán OSM v mapovém projektu Doprava

Nová verze mapového prohlížeče Marushka

Všechny mapové projekty byly během dubna 2023 převedeny do nové verze mapového prohlížeče Marushka 4.2.14.36. Ta přináší novinky v podobě změn vizualizace tlačítek a opravuje chyby v programu. Opět funkční je tak například funkce pod tlačítkem GPS v levém dolním rohu aplikace, která generuje odkaz na aktuální mapu v mapovém okně včetně aktuálně zapnutých vrstev. To umožňuje rychlejší sdílení map a dat mezi uživateli.

URL odkaz na mapu

Vytvoření URL adresy na aktuální mapu v nabídce “GPS”

Další opravou je znovuzprovoznění možnosti editace dat vybraným uživatelům v editačním projektu https://gis.plzen.eu/uprav.