Sloučení dvou mapových projektů společnosti Plzeňské teplárenské a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se mapového projektu Rozvody tepla společnosti Plzeňská teplárenská a.s.

Mapový projekt je zabezpečený a je dostupný pouze pro pracovníky Plzeňské teplárenské a.s. na adrese: https://gis.plzen.eu/ptas.

Spojení mapových projektů závodu Teplárna a závodu Energetika

Po níže uvedených změnách v projektu Rozvody tepla je nyní k dispozici sloučený projekt připravený pro pracovníky závodu Teplárna a závodu Energetika a měl by plnohodnotně nahradit projekt “Plzeňská Energetika“! Tento projekt bude po přechodné době zrušen k 1.3.2021.

Novinky v projektu Plzeňské teplárenské Rozvody tepla

V mapovém projektu Rozvody tepla byla provedena celá řada změn. Uvádíme pouze ty nejpodstatnější:

 1. Trasy potrubí obou závodů

  Při zapnutí projektu jsou automaticky zapnuty obě hlavní kategorie pro „Teplárnu“ i „Energetiku“:01. Trasy potrubí z. Teplárna a 01. Trasy potrubí z. Energetika.

  Rozvody tepla - úvod

  Zobrazení kategorii vrstev při zapnutí mapového projektu

 2. Hromadné výběry

  Po vzoru projektu Plzeňské Energetiky vznikly v projektu Rozvody tepla Hromadné výběry. Existují dva druhy výběrů:
  Hromadný výběr odběrných míst (vybírá primární, sekundární odběr a výměníkové stanice a z výběru vytvoří souhrnný výpis),
  Hromadný výběr Délky, DN a objem potrubí (vybírá potrubí, udělá jejich výpis a po stisknutí tlačítka OK zobrazí souhrn DN, délek a objemů potrubí z výběru).
  Jedná se o nový přístup k hromadným výběrům, kdy výpis potrubí nebo odběrů závisí pouze na zakreslené lokalitě výběru v mapě.

  Hromadné výběry v projektu Rozvody tepla

  Ukázka hromadného výběru

 3. Změny v zobrazování odběrných míst

  Došlo ke změně zobrazování čísel odběrů v mapě a ke zrušení zobrazení značky měřícího místa v mapě. Pro odběry se zobrazují v mapě pouze nová čísla odběrů.

  • Pro zobrazení starého číslování odběrů ze závodu Teplárna je třeba zapnout vrstvu: „Jiný přímý odběr – původní číslování“ v kategorii 01. Trasy potrubí z. Teplárna. Jedná se převážně o čísla sekundárních odběrů.
  • Pro odběry z. Energetika se zobrazují také pouze nová čísla odběrů. Stará čísla (MO XXX) se dají zapnout dodatečným zapnutím vrstvy Jiný přímý odběr – číslo MO v kategorii 01. Trasy potrubí z. ENERGETIKA.
 4. Nové letecké snímky

  Pod podkladovou vrstvou Letecký snímek (modré tlačítko v horní části mapy) se zobrazují nové letecké snímky z 31.7.2020.
  V kategorii „93. Užitečné vrstvy“ přibyl detailní letecký snímek: „Letecký snímek 2020 – centrum 2 cm“, který je velmi detailní a jde kvůli své velikosti a detailu zapnout pouze do měřítka 1:1000. Datum náletu těchto snímků je 5.11.2020 a letecké snímkování pokrývá pouze širší střed města.

  LS 2020 2 cm

  Ukázka leteckého snímkování centra města s ultra detailním rozlišením 2 cm/pixel