Optická síť MISNet

Optická síť MisNet a PilsNet zajišťuje datové propojení jednotlivých budov MMP, úřadů městských obvodů a dalších organizací města Plzně (např. Plzeňské městské dopravní podniky, Městská policie, Vodárna Plzeň, základní a mateřské školy aj.). Optická síť propojuje také objekty spravované Krajským úřadem Plzeňského kraje, Západočeskou univerzitou, Lékařskou fakultou UK, dále objekty Krajského soudu, Policie ČR, Fakultní nemocnice Plzeň a dalších institucí. V poslední době se optická síť využívá i k přenosu signálů a řízení městského kamerového systému, světelných křižovatek a sítě IoT PLZEN LoRa. Délka sítě dosahuje 170 km a propojuje 240 budov a technologických zařízení organizací a institucí státní a veřejné správy.

Průběh optické sítě SITmP na podkladě mapy města

Průběh optické sítě SITmP na podkladě mapy města (r.2020)

Datové propojení objektů města Plzně zajišťuje komunikaci (elektronická pošta, internet, intranet), umožňuje využívat síťové aplikace a celkově pracovat v síti (např. databázové ekonomické a grafické úlohy, centrální úložiště dat a zálohování). Na datové síti probíhají přenosy o rychlosti 10Gbs, 1Gbs a 100Mbs. Po optické síti je také vedena komunikace více než 3000 telefonních poboček městských úřadů a základních škol, které vytváří Jednotné komunikační prostředí.

SITMP stále rozvíjí a buduje další optická připojení a zároveň vede i pasport optiky v GIS. Evidují se vrstvy tras, úseků a přípojných bodů a vláknové schéma optické sítě. Průběh tras optiky je dostupný i pro veřejnost v mapovém projektu Územní správa, podrobnější prezentace optické síti je k dispozici v samostatném mapovém projektu SITmP pro pracovníky SITmP.

Mapový projekt Územní správa s dostupnou vrstvou optiky SITmP