Rastrová data

V GISu města Plzně jsou začleněna různá rastrová data ve formátech CIT, COT, TIFF, PNG, JPG a ECW. Rastrová data byla do roku 2000 používána jako referenční výkresy pouze v silných klientech.

S přechodem na technologii uložení dat v GeoStore v roce 2000 byly jednotlivé listy ortofotomap “rozřezány” na malé JPG soubory (<32kB) a uloženy do databáze. Tímto způsobem byly letecké snímky z roku 1996 a 2001 zobrazovány také v GSWebu.

V roce 2002 bylo rozšířeno zájmové území leteckého snímkování a tím došlo k podstatnému nárůstu velikosti výsledných ortofotomap na 75GB. Proto byl hledán nový prostředek pro plošné šíření a využívání rozsáhlých datových zdrojů rastrových dat (ortofotomapy, skenované katastrální mapy, Zabaged, aj.) v prostředí Internetu/Intranetu.

Začátkem roku 2003 byl na MMP úspěšně nasazen nový SW produkt RasterServer, který redukoval objem zdrojových dat ortofotomap 2002 na 2,63 GB (ve formátu ECW) při zachování dostatečné kvality publikovaných dat. Uživatel pracuje jen s běžným Web prohlížečem nebo je schopen publikovaná data využívat přímo v MicroStation (pozdějiv GeoStore V6) bez nutnosti práce s referenčními výkresy.

V současné době disponujeme celou řadu rastrových podkladů, které jsou prezentovány v silných klientech a ve webovém prohlížeči Marushka. Jedná se například o tato data:

Plány měst - ukázka

Plán města

Pro potřeby města byla zakoupena rastrová data plánu města, jeho okolí a Plzeňského kraje. Mezi současné dodavatele plánu patří společnost PlanStudio (od roku 2012 jako společnost Mapy.cz). Plány od Mapy.cz  jsou pravidelně aktualizovány.

Do roku 2011 byly objednávány také plány města od společnosti CEDA.
Historické rastrové plány města jsou k dispozici v  článku Webový mapový portál starých map města Plzně.Infra a RGB snímky

Letecké snímky, ortofotomapy

Letecké snímky jsou pořizovány v pravidelných intervalech aby byly co nejaktuálnější. Využíváme služeb společností Georeal a Geodis, které pro nás vytváří snímky Plzně a okolí (ORP) každý druhý rok. Navíc získáváme pravidelně letecké snímky pořízené ČÚZK snímkováním celé republiky.
Letecké snímky (ortofotomapy), které máme (historicky) k dispozici jsou uvedeny v článku Webový mapový portál starých map města Plzně.

Ortofotomapy jsou pořizovány také při povodních za účelem vyhodnocení záplavových čar. Kromě klasické barevné ortofotomapy v barvách RGB nově vznikají letecké snímky také ve čtvrtém barevném kanálu – v blízkém infračerveném barevném spektru (near-infra-red – NIR). Infračervené snímky se využívají pro sledování odlišností různých typů vegetace, ale rovněž i pro monitoring/vývoj zdravotního stavu stejného typu vegetace. Pomocí infračerveného záření je možné rozpoznat malé rozdíly v teplotě objektů. Infrasnímky se proto využívají k určování úniků tepla z budov, teplovodů apod.Stínovaný reliéf

Stínovaný reliéf a další rastrové podklady

Stínovaný reliéf je průhledný rastrový podklad map sloužící k lepší představě o členitosti terénu, zastávající úlohu vrstevnic, protože dodává mapě prostorový efekt. Stínovaný reliéf vznikl z dat ZABAGED funkcemi aplikace ArcGIS.

V našich mapových prohlížečích se nacházejí také další rastrové podklady, jako například rastrové mapy pozemkové katastru, územní plány obcí, mapy lesního hospodářství aj.