Webová mapová služba

WMS (Web map services) je webová mapová služba, která umožňuje sdílet geografická data prostřednictvím internetu. Pomocí WMS je možné pracovat v jedné aplikaci s daty z různých zdrojů, přičemž data nejsou fyzicky umístěna na lokálním počítači. Zdrojovými daty umístěnými na serveru poskytovatele mohou být vektorová i rastrová data. Pomocí WMS služeb jsou geodata následně poskytována a zobrazována jako rastrová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG aj.) v různých mapových aplikacích.

Kromě samotného zobrazování dat je možné dotazovat se na informace o datech WMS serveru a také na informace o jednotlivých vrstvách a o jednotlivých prvcích. Standard WMS byl přijat normalizační institucí ISO jako mezinárodní norma. Velkou výhodou webových mapových služeb je nezávislost na typu mapového serveru nebo operačního systému.

WMS v GIS města Plzně