Ocenění aplikace Vizualizace intenzity dopravy v Plzni

Odkaz na mapovou aplikaci  Vizualizace intenzity dopravy je umístěná na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/

Projekt vizualizace intenzity dopravy v Plzni je jeden z projektů Smart City Plzeň. Mapa intenzity dopravy v Plzni je přehledná aplikace, z níž mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující dopravní omezení a uzavírky a další faktory ovlivňující dopravu. Mapa je přínosná pro řidiče v Plzni, ale i pro odborníky, kteří plánují zásadní dopravní stavby ve městě.

Ukázka aplikace vizualizace intenzity dopravy v Plzni

Ukázka aplikace vizualizace intenzity dopravy v Plzni

Magazín Egovernment organizoval již podvanácté soutěž The Best jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice. V kategorii projekty měst získala vizualizace intenzity dopravy v Plzni první místo. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na konci listopadu v Obecním domě v Praze. Magazín Egovernment je čtrvtletník, který již od roku 2001 sleduje elektronizaci veřejné správy v České republice, a to formou tištěné verze, seminářů a workshopů, webových stránek a dalších projektů.

Ocenění projektu Vizualizace intenzity dopravy v Plzni

Ocenění projektu Vizualizace intenzity dopravy v Plzni

Aplikaci vytvořilo Město Plzeň ve spolupráci s Plan4All z.s. (Plan4All je spin-off Katedry geomatiky Západočeské univerzity, který sdružuje organizace spolupracují na rozvoji výsledků dosažených ve výzkumných projektech EU) a projektem OpenTransportMap.

Projet vizualizace bude během následujících tří let nadále rozšiřován v rámci konsorcia PoliVisu, které získalo grant z programu HORIZON 2020 (dotační program EU zaměřený na vývoj a výzkum). Cílem projektu Polivisu je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny. Cílem projetu je zpřesnění dopravního modelu dopravy, zpřístupnění datových informací o reálném provozu pro navigace a jako open data a vytvoření aplikace pro dopravní inženýry, ve které bude možné modelovat dopady uzavírek a dopravních omezení pro plánování a koordinaci stavebních činností omezující dopravu.