Podkladové plány od Mapy.cz 2022

V průběhu dubna 2022 byly společností Seznam dodány aktualizované podkladové plány známé ze serveru Mapy.cz. Tyto aktuální plány města nahradily rok staré plány ve všech mapových projektech prohlížeče Marushka. Jedná se celkově o 21 projektů, z nichž veřejností nejvíce používané projekty jsou například:

Plán je možné v těchto projektech zapnout pomocí horního modrého tlačítka „Plán Mapy.cz“, které slouží k výběru podkladové mapy. Kromě plánu od Mapy.cz je možné jako podkladovou vrstvu zvolit letecký snímek na území města (podrobnější, tj. kvalitnější), letecký snímek pokrývající celé území ČR (méně podrobný), plán města vytvořený z katastrální mapy (Plán města), případně i jiné podklady v závislosti na používaném mapovém projektu.

Ukázka plánu Mapy.cz z roku 2021 v projektu životní prostředí

Ukázka plánu Mapy.cz z roku 2021 v projektu Životní prostředí (velké měřítko)

Podrobnost podkladového plánu Mapy.cz se mění na základě měřítka, ve kterém je mapový projekt používán. Nejpodrobněji se plán města zobrazuje v měřítku 0 – 4000, další změny podrobnosti podkladové mapy se provádějí v měřítcích 1:50 000, 1:100 000 a 1: 249 000. Barevné provedení plánu je shodné s používanými mapami na stránkách mapy.cz.

Ukázka podkladového plánu od Mapy.cz

Kromě mapových projektů prohlížeče Marushka je možné využít dodané mapové podklady v programu GeoStore V6, který je určen pro zaměstnance Magistrátu města a organizací města, kteří pracují s prostorovými daty (GIS).