Testování beta verze DUETu odborníky

DUET je evropský projekt zaměřující se na vytvoření virtuální repliky měst (digitálního dvojčete), která usnadní efektivně modelovat situace, týkající se dopravy, hlukového zatížení, znečištění ovzduší a dalších městských faktorů s využitím 3D modelu města. Město Plzeň se zapojilo do projektu v roce 2019 jako pilotní město společně s Athénami a městy z oblasti Flander. Letos bude projekt dokončen a proto se průběžně představují výsledky projektu zainteresovaným odborníkům města v oblasti dopravy a územního plánování.

Dne 23.2. 2022 se v prostorách SIT Port konal workshop, který měl za úkol představit dosažené výsledky projektu. Setkání se zúčastnili specialisté ze SVSmP, ÚKRmP, PMDP a SITmP (DronySIT) a Západočeské univerzity. Na workshopu byla ukázána mapová aplikace DUET, která umí pracovat s 3D modelem města, modelovat změny v dopravě a následně spočítat i změny v modelu znečištění ovzduší a hluku. Účastníkům setkání byly ukázány principy projektu a nastíněn další směr vývoje aplikace. Součástí workshopu byl také sběr připomínek a námětů na vylepšení aplikace. Poté odborníci rozebírali další platformy prezentace 3D dat v prostředí CycloMedia a ESRI (ArcGIS).

Více informací o DUETu naleznete na stránce https://citytwin.eu/. Pilotní města zde prezentují příklady využití projektu a podle publikovaných návodů si může kdokoliv vyzkoušet některé postupy práce s mapovou aplikací.

Prezentace pro účastníky workshopu je k dispozici zde.

Na konci projektu plánujeme závěrečné setkání se zájemci o problematiku digitálních dvojčat měst, na kterém ukážeme výsledky projektu DUET.

 

Workshop DUET

Workshop k projektu DUET ze dne 23.2.2022