Projekt Zábory

Odkaz na mapovou aplikaci Mapa projektu je umístěná na adrese http://gis.plzen.eu/zabory/.

Aplikace Zábory slouží pro zobrazení záborů a dotčených parcel I. a II. etapy Západního okruhu nad plánem města, leteckým snímkem (ortofotomapou) nebo aktuálním územním plánem. K dispozici jsou vybrané informace o parcelách a zobrazení projektu okruhu. Zobrazení ploch záborů je rozlišeno podle toho, zda se jedná o trvalý zábor či zábor dočasný. K dispozici jsou všechny funkce aplikace MARUSHKA.

Ve vyhledávacím dotazu je možné hledat dotčené pozemky stavbou, popř. volbou “Tisk” vytisknout zobrazenou část stavby okruhu včetně legendy. Informace o dotčené parcele, nebo části koridoru je možné provést prostřednictvím informace na prvek umístěné v levém dolním rohu mapového okna. Po aktivaci této funkce stačí kliknout do libovolné plochy na mapě, plocha se zvýrazní a klikem na ikonu informace se zobrazí všechny informace o vybrané ploše (tj. parcele, nebo záboru).

Více informací k ovládání aplikace naleznete v samostatném návodu (DOC).

Ukázka projektu Zábory – II. Etapa r. 2015