Projekty dopravy, ÚKM v katastrech mimo ORP, data registru půdy – LPIS

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Odkaz na mapovou aplikaci Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Projekty dopravy

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje byly do mapového projektu Správa pořízeny nové výkresy dopravních projektů na území města, některé byly aktualizovány a některé smazány. Celkem bylo zpracováno cca 40 projektů. Data jsou dostupná v záložce Vrstvy, v kategorii Územní plánování > Projekty dopravy. Na kresbu funguje funkce informace na prvek (ikona v levém dolním rohu), která pokud je aktivní, zobrazí po kliknutí na konkrétní linii podrobnější informace o prvku – projektu dopravy (viz obrázek).

Projekty dopravy v aplikaci Marushka s informací na prvek

Data LPIS v projektu Správa

LPIS je geografický informační systém (GIS), který primárně eviduje využití zemědělské půdy. Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. Více informacích na stránkách projektu LPIS.

Dostupná data z GIS LPIS byla naimportována do projektu Správa, do vrstvy Správa města a generely > LPIS – DPB – díly půdních bloků. Naimportován byl stav dat k 9.4.2016 za celý Plzeňský kraj.

Na kresbu polí funguje funkce informace na prvek (ikona v levém dolním rohu), která při kliknutí na plochu nebo na číslo (zobrazuje se do měřítka 1:5000) ukáže údaje, které jsou ze systému LPIS naimportovány (kód, výměra, kultura apod.).

Ukázka zobrazení a informace na data LPIS v projektu Správa

Aktualizace katastrální mapy mimo ORP Plzeň

Aktualizace katastrálních map na území ORP Plzeň probíhá jednou za měsíc na základě změnových dat VFK z katastrálního pracoviště Plzeň – město..

K 1.4.2016 došlo k jednorázové aktualizaci katastrálních map mimo ORP Plzeň z dat RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Ke stejnému datu byla pořízena data ÚKM (účelová katastrální mapa) z Plzeňského kraje na katastrech, ve kterých město Plzeň vlastní majetek a katastrální území nejsou digitálně zpracována. Jedná se o katastry: Dobřany, Dolany u Plzně, Druztová, Horní Bříza, Horská Kvilda, Hoříkovice u Chotěšova, Chotěšov, Kotovice, Líně, Lisov, Litohlavy, Losina, Mantov, Střelice, Šlovice u Plzně, Týnec u Chotěšova, Úherce u Nýřan, Vejprnice, Vitinka, Zbůch.

Data jsou k dispozici ve vrstvě Katastrální mapa > Katastrální mapa mimo ORP a stejně jako u ostatních dat katastru nemovitostí je možné získávat o parcelách podrobné informace z databáze GIS a z Nahlížení do ČÚZK.

Ukázka Účelové katastrální mapy na katastru mimo ORP včetně informace na parcelu.

Data pozemkového katastru jako samostatná WMS služba ČÚZK

V projektu Správa byla nově do kategorie „Katastrální mapa“ přidána vrstva „Rastrový PK z ČUZK (WMS)“. Jedná se o rastrová data (hnědá kresba Pozemkového katastru) přímo z ČUZK, která byla dříve součástí vrstvy „Rastrová KM z ČUZK (WMS)“ a nyní jsou tyto dvě vrstvy odděleny. Obě vrstvy jsou poskytovány jako WMS služba z ČÚZK.

Ukázka vrstev katastrální mapy (černá kresba) a pozemkového katastru (hnědě) z WMS ČÚZK

Legenda k vrstvě WMS – Povrchová situace kraje

Technická mapa kraje – povrchová situace ve formě webové mapové služby z externího zdroje (WMS) je prezentována v projektech:

  • Správa (Technická mapa a sítě > Technická mapa PK (WMS) > WMS – Povrchová situace) a
  • ve veřejném projektu Územní správa (Technická mapa > Povrchová situace DTM PK – WMS)

Nově byl před název vrstvy doplněn infodotaz, který obsahuje odkaz na legendu k prvkům v mapě.

Zobrazení legendy k vrstvě WMS Povrchová situace PK

Lokalizace úseků údržby kompetenční mapy

Mezi vyhledávací – lokalizační dotazy byla doplněna lokalizace úseků údržby kompetenční mapy. Lokalizace je prováděna na základě kódu úseku, který je třeba zadat v záložce Hledat v dotaze “Najdi úsek údržby zeleně”.

Lokalizací se zobrazí všechny plochy s tímto kódem najednou (může existovat více nesousedících ploch), zapne se automaticky vrstva „Kompetenční mapa“ (umístěná v kategorii Životní prostředí a zeleň > Kompetenční mapa zeleně) a lokalizované plochy se zvýrazní fialovým obrysem a vnitřek ploch je velmi slabě fialově průhledný. Lokalizované plochy údržby je možné vytisknout samostatně, nebo spolu s ostatními plochami údržby a dalšími vrstvami.

Návod na lokalizaci objektů v mapě se nachází na stránkách s návody pro mapový prohlížeč Marushka pod názvem Vyhledávání a lokalizační dotazy v zabezpečeném projektu SPRÁVA.

Lokalizace úseku údržby zeleně