Prostorový dotaz, připojení externích výkresů a teplotní mapy v mapovém projektu Správa

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými funkcemi mapového prohlížeče Marushka.

Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Některé novinky se postupně zapracují i do veřejných projektů až proběhne aktualizace mapového prohlížeče Marushka.

Prostorový dotaz

Pod pojmem prostorový dotaz v Marushce rozumíme kliknutí na jakoukoliv pozici v mapě (tj. nikoliv výběr prvku) a následné zpracování předaných souřadnic, jehož výsledkem jsou údaje v informačním okně. Nástroji databáze je možné zjistit polohu předané souřadnice v určité ploše či nejbližší objekt definovaného typu nebo vrstvy. Uživatel tak nemusí postupně zapínat příslušné vrstvy a zjišťovat, v jakých plochách dané vrstvy zvolené místo leží.

V současnosti jsou v Marushce implementovány 2 prostorové dotazy:

 • Poloha v územním celku – vrátí názvy a kódy územních celků, do kterých vybraná poloha v mapě patří.
 • Poloha v ploše města – vrátí identifikace ploch města, ve kterých leží určená poloha. Plochami města rozumíme oblasti využívané ke správě města jako např. lokality územního plánu, záplavová území, kompetenční mapa zeleně apod.

Na základě podnětů uživatelů můžeme rozšiřovat stávající dotazy či vytvářet zcela nové. V takovém případě kontaktuje oddělení GIS.

Jak vyvolat prostorový dotaz

 1. Z menu ikon, které se nachází v levém dolním rohu Marushky vyberte ikonu prostorových dotazů a z rozbaleného menu vyberte požadovaný dotaz (viz obrázek 1).
 2. Klikněte na požadované místo v mapě a zobrazí se Vám výsledek dotazu formou informačního okna (viz obrázek 1).
 3. Dále můžete pokračovat v klikání na další místa v mapě, která Vás zajímají.

Klikem na křížek v infookně nebo znovu na ikonu prostorového dotazu jednoduše infookno uzavřete nebo vyberete jiný typ dotazu.


Obr. 1 Ukázka vyvolání prostorového dotazu včetně jeho výsledku v infookně.

Připojení externího výkresu

Další novinkou v projektu Správa je možnost připojit si do mapového projektu libovolný výkres ve formátu dgn, dxf, geojson, gml, gpx, kml, shp, wkb.

Jak připojit mapu do výkresu

 1. V nástrojích v levém dolním rohu mapové aplikace se nachází ikona nástroje: „Připojení souborů.
 2. Po kliknutí na ikonu tohoto nástroje se otevře dialogové okno „Připojení souboru“ pro vyhledání externího souboru v počítači (viz obr 2).
 3. Po stisknutí tlačítka „Procházet“ se otevře okno pro výběr výkresu, který je uložen ve vašem počítači a který chcete připojit do mapového prostředí MARUSHKA. Po výběru se cesta k tomuto souboru ukáže v dialogovém okně a po stisknutí tlačítka „Připojit“ dojde k připojení souboru do mapy.
 4. Obsah výkresu se zobrazí v mapě spolu s ostatními vrstvami, které jsou zapnuté v seznamu vrstev (viz obrázek 3).
 5. V seznamu vrstev (záložka Vrstvy v pravé části mapové aplikace) se vytvoří nová kategorie „Připojené soubory“ a v ní se nově objeví i název připojeného souboru. V seznamu vrstev je tak možné libovolně zapínat a vypínat zobrazení připojeného externího výkresu v mapovém okně. Stejným způsobem je možné připojit libovolné množství externích výkresů v různých podporovaných formátech. Po připojení souboru se vždy výkres zobrazí v mapě a název souboru se přidá do seznamu vrstev v kategorii „Připojené soubory“ (viz obrázek 3).


Obr. 2 Postup připojení externího výkresu do mapové aplikace Marushka – projekt Správa

 

Obr. 3 Ukázka připojení externích výkresů – vytvoření kategorie „Připojené soubory“ v záložce Vrstvy

 

Další práce s připojenými výkresy

S mapovou kompozicí vytvořenou v MARUSHCE z externích souborů je možné pracovat jako s ostatními vrstvami v seznamu vrstev. To znamená, že vzniklou mapovou kompozici je možné vytisknout (do PDF) prostřednictvím záložky Tisk, do mapy je možné vkládat uživatelskou kresbu (to znamená kreslit linie, polygony, vkládat texty apod) prostřednictvím záložky Kreslit.

Mapu s externím výkresem není možné odeslat kolegovi pomocí URL odkazu (odešle se odkaz na aktuální mapové okno, ale bez externího výkresu).

Výkres se do MARUSHKY zobrazí se všemi prvky ve výkresu. Pokud je požadováno zobrazení jen části výkresu, nebo jen některých vrstev ve výkresu, je nutné upravit tento výkres v odpovídajících programech před jeho připojením do MARUSHKY.

Externí výkresy v MARUSHCE zůstávají připojené tak dlouho, dokud nedojde k zavření okna internetového prohlížeče. To znamená, že nestačí pouze zavřít záložku s mapovou aplikací MARUSHKA.

Teplotní mapy obyvatelstva

V nově vydané verzi mapového prohlížeče Marushka je možno vytvářet teplotní mapy. Teplotní mapa je kartografická metoda, při které grafické znázornění sledovaného jevu intenzivnější barvou značí jeho častější výskyt.

V projektu Správa, v kategorii vrstev „Rastrové podklady“ přibyla teplotní mapa týkající se hustoty obyvatelstva na území města. K dispozici jsou dva druhy symbologie tohoto jevu znázorňujícího rozložení obyvatelstva na území města:

 • jednobarevná (v odstínech modré barvy) – Teplotní mapa – obyvatelstvo 1 (viz obr. 4)
 • vícebarevná (v barvách barevného spektra) – Teplotní mapa – obyvatelstvo

Na základě podnětů uživatelů můžeme rozšiřovat nabídku teplotních map a vizualizovat tak zajímavé jevy na území města. V případě nápadu na vytvoření teplotní mapy kontaktuje oddělení GIS.


Obr. 4 Ukázka teplotní mapy, která vizualizuje rozložení – hustotu obyvatel na území města

 

Jednodušší výběr textů při jejich editaci v záložce Kreslení

Nasazením nové verze mapového prohlížeče Marushka byla odstraněna chyba, která se vyskytovala při tvorbě poznámek v záložce Kreslení. Pokud uživatel napsal v režimu Kreslení nějakou poznámku a chtěl ji upravit (posunout, změnit barvu, text aj.), bylo obtížné text vybrat. Nyní je výběr textu jednodušší. Po přejezdu myší přes text při zapnuté funkci „Upravit objekt“ se text označí a je lehce editovatelný.