Seznam správců sítí pro zaslání žádosti o vyjádření k průběhu sítí v Plzni

Na území města Plzně je celá řada správců technické infrastruktury, kteří nabízejí možnost online podání žádosti o vyjádření o existenci jejich sítí. Chtěli bychom stavebníkům usnadnit hledání provozovatelů inženýrských sítí a uvádíme odkazy na jednotlivé portály správců technické infrastruktury (správců inženýrských sítí), kde je možné podat žádosti o vyjádření k existenci sítí případně přímo požádat o data či požádat o další služby prostřednictvím internetu.

Seznam se budeme snažit udržovat stále aktuální. V případě nefunkčních odkazů nebo neúplného seznamu správců nás neváhejte kontaktovat na centrálním emailu sluzbygis@plzen.eu.

Subjekt Odkaz na portál
ČEZ distribuce + ČEZ ICT https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ 
Innogy/RWE http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/
Vodárna Plzeň https://wvp.vodarna.cz/
CETIN – česká telekomunikační infrastruktura https://cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni
T-mobile https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/
Vodafone https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/
SITEL + optiline + telia sonera http://vyjadreni.sitel.cz/HSI.Sitel.Vest.Portal/layout/layout1.aspx
Optika SITmP + Plzeňská teplárenská a.s. https://gis.plzen.eu/vfe/
Dialtelecom http://www.dialtelecom.cz/pro-zakazniky/vyjadreni-k-sitim/
České Radiokomunikace a.s. https://www.cra.cz/vyjadreni-o-existenci-siti
ČD Telematika a.s. http://vyjadreni.cdt.cz/
NET 4 GAS + BRAWA https://v3s.net4gas.cz/v3s/Zadost.aspx
ČEPRO https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-verejnost-a-zakazniky#id113
CNL Invest – Mraknet s.r.o. http://www.zadosti.cz/

Na stránkách Plzeňského kraje je dostupná služba UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Navíc je na stránkách Plzeňského kaje k dispozici obdobná stránka správců inženýrských sítí, kteří nabízejí elektronické podání žádosti o vyjádření k sítím.

Datum aktualizace: 1.4.2021