Šikmé letecké snímky v projektech Turistika a Staré mapy

Šikmým leteckým snímkem se rozumí pohled z letadla na zem v šikmém směru a nikoliv kolmo, jak jsou uživatelé map zvyklí z obvyklých leteckých map (ortofotomap). Fotografie z ptačí perspektivy nabízí nový a nevšední pohled na město a jeho uspořádání.

Šikmé letecké snímky z let 2009 a 2013 jsou dostupné v mapových projektech:

  • Turistika (Vrstvy > Virtuální Plzeň > Foto z letadla 2009 a Foto z letadla 2013)
  • Staré mapy (Vrstvy > Fotografie z letadla > Foto z letadla 2009 a Foto z letadla 2013)

Po zapnutí vrstvy s leteckým snímkem se v mapě zobrazí ikony žlutých letadel, které symbolizují místo a směr pořízení snímku. Díky zapnutému podkladovému plánu města nebo leteckému snímku v mapovém projektu je orientace a vyhledávání nasnímaných lokalit velmi jednoduchá. Po kliknutí na ikonu letadla se objeví letecká fotografie z příslušného místa (viz obr. 2).


Obr. 1: Ukázka zapnutí vrstev s šikmými leteckými snímky v projektu Turistika

V obou mapových projektech se nacházejí dvě sady leteckých snímků z let 2009 a 2013.  Je možné zapínat tyto sady (mapové vrstvy) zvlášť po jednotlivých letech pořízení a porovnat tak vývoj zachycené oblasti v letech 2009 a 2013 (například nový stadion Viktorie Plzeň, okolí bývalého Domu kultury na Americké ulici, výstavba Nového divadla apod.).


Obr. 2 Ukázka zobrazení šikmého leteckého snímku v projektu Staré mapy

Kvalita zobrazených snímků

Snímky zobrazované v mapových projektech jsou upraveny pro potřeby internetu. Původní snímky jsou ve vysokém rozlišení ve formátu TIFF. Pro rychlejší zobrazení dat byly fotografie komprimovány a uloženy ve formátu PNG.

Licenční omezení publikovaných snímků

Snímky jsou zveřejněny pro nekomerční využití na Mapovém portále města Plzně a s odkazem na autora konkrétních snímků.


Obr. 3 Ikona „listu“ před názvem vrstvy odkazuje na informace a copyright konkrétní sady snímků

Více informací je možné získat v článku, který se věnuje všem datovým sadám zobrazovaných v projektu Staré mapy.


Obr. 4 Ukázka leteckého snímku z ptačí perspektivy.