Tematické trasy rozšiřují projekt Turistika

Odkaz na mapovou aplikaci Mapový projekt Turistika, který byl doplněn o nové vrstvy tematických tras, naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/turistika.

Tematicky laděné typy na procházky vznikly na základě studie Výtvarné umění na veřejných prostranstvích, kterou zpracovalo Architektonické studio Hysek s.r.o. (www.studiohysek.cz) pro Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

Trasy byly zapracovány do projektu Turistika a naleznete je v pravé záložce Vrstvy, v podsekci Pěšky. Po rozbalení skupiny Tematické trasy si již vyberete libovolnou trasu(y). V centru města se zobrazí trasy s ikonkami znázorňující jednotlivá zastavení. Při klepnutí na tyto ikony se objeví informace o objektu a fotografie. Klepnutím na fotografii se obrázek zvětší.

Tématické trasy v projektu Turistika

Tématické trasy v projektu Turistika

Seznam tematických tras

Jednodušší způsob zobrazení tematických tras je využití Předdefinovaných map, které zobrazí konkrétní tematickou trasu se zastaveními nad plánem města bez nutnosti zapínání v záložce Vrstvy.

V současné době jsou zpracovány tyto tematické trasy:

  1. Divadelní
  2. Galerijní
  3. Kostelní
  4. Loosova
  5. Nábřežní
  6. Okružní
  7. Pivovarská
  8. Technická
  9. Židovská

Podklady pro zpracování map dodal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a Odbor propagace a marketingu MMP.