Tvorba mapové aplikace pro ITI Plzeňské aglomerace

Na základě požadavku Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně p.o. byla vytvořena mapová prezentace projektů pro Integrované Teritoriální Investice (ITI) Plzeňské metropolitní oblasti (2014 – 2020) a Plzeňské aglomerace (2021 – 2027).

Níže prezentované komponenty byly vytvořeny v prostředí ESRI a je možné je obdobným způsobem využít i pro jiné městské mapové aplikace. Výsledkem řešení může být mapová prezentace, textová prezentace sledovaných jevů (prvků) – včetně statistického zobrazení ve formě tabulek, grafů, storymap aj.

Na stránkách ITI https://www.iti-plzen.cz/ , v části “Co se již povedlo”, je k dispozici mapa se znázorněním projektů z období 2014 – 2020.

Mapa projektů ITI

Mapa projektů ITI 2014 – 2020

Jednotlivé projekty jsou zobrazeny v mapě a v textovém seznamu. V textové části je možné vyhledávat projekt podle názvu. V mapě je zase možné filtrovat projekty  podle oblasti podpory a podle operačního programu. Kliknutím na konkrétní projekt (v seznamu, nebo mapě) se uživatel dozví podrobnosti o zvoleném projektu.

Filtrování a podrobnosti o investičním projektu

Filtrování a podrobnosti o investičním projektu

Mapa projektů

Podrobnější mapa je umístěna na záložce “Mapa projektů“.  V levé horní části mapy lze přepnout mezi zobrazením projektů z období 2014 -2020 respektive 2021 – 2027. Po kliknutí na konkrétní ikonu projektu v mapě se zobrazí podrobnější informace o projektu.

Ve spodní části mapového okna jsou umístěny tři záložky:

Záložka “Projekty ITI” je tabulková textová prezentace projektů s možností řazení a filtrování přes jednotlivé atributové sloupce:

Mapa projektů s detailním filtrováním a řazením

Mapa projektů s detailním filtrováním a řazením

Výsledky filtrování jsou přehledně zobrazeny nejen v textové části, ale i v mapovém okně.

Zbývající dvě záložky “Oblasti podpory” a “Plzeň/PMO” zobrazují grafy znázorňující statistiku všech projektů dle zaměření respektive podíl projektů v Plzni a v Plzeňské metropolitní oblasti nebo Plzeňské aglomeraci.

Graf statistiky projektů dle zaměření

Graf statistiky projektů dle zaměření

Mapová aplikace pro ITI Plzeňskou aglomeraci byla realizována v rámci projektu „Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel“, spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc.