Územní plány obcí ORP Plzeň

Územní plány obcí jsou dostupné:

Mapové projekty Správa a Územní správa byly rozšířeny o data v kategorii Územní plánování. Nová podkategorie Územní plány ORP obsahuje výkresy územního plánování z obcí náležící do správního členění obce s rozšířenou působností Plzeň – město (ORP Plzeň).

Obce se zpracovanými územními plány (ÚP):

 • Dýšina
 • Chrást
 • Chválenice
 • Kyšice
 • Letkov
 • Lhůta
 • Losiná
 • Mokrouše
 • Nezbavětice
 • Nezvěstice
 • Starý Plzenec
 • Šťáhlavice
 • Šťáhlavy
 • Štěnovický Borek
 • Tymákov
Územní plány obcí ORP

Ukázka zobrazení územních plánů obcí ORP Plzeň v mapovém projektu Správa

Struktura zpracovaných ÚP obcí

U jednotlivých obcí se vyskytují různé typy výkresů (včetně výkresů se změnami), které jsou součástí dokumentace územních plánů:

 • hlavní výkres
 • koordinační výkres
 • technická infrastruktura
 • dopravní infrastruktura
 • koncepce veřejné infrastruktury
 • veřejně prospěšné stavby (vps)
 • zemědělský půdní fond (zpf)
 • komplexní výkres
 • základní členění
 • funkční využití

Výkresy jsou umístěny pod jménem obce, pod kterou náleží a je možné je libovolně do mapy zapínat k ostatním vrstvám, které projekt Správa nabízí.

ÚP obcí

Ukázka seznamu výkresů územního plánu obce Letkov

Před každým názvem výkresu, tj. před každou vrstvou, se nachází doplňující informace (ikona ), které odkazují na další důležité části územního plánu:

 • textové části územního plánu
 • vyhlášky
 • legendy
 • textové části ke změnám aj.
UP infovrstva

Ukázka vyvolání doplňujících informací k vrstvě územního plánu.

Technické zpracování ÚP

Zpracování výkresů proběhlo zvoleným postupem, tak aby došlo k co nejmenším ztrátám na kvalitě dokumentů. Výkresy byly převedeny do formátu PNG a prostorově netransformovány na příslušnou obec. Dále bylo odmazáno okolí plánu (legendy, texty apod.), tak aby zbyla jen samotná kresba na území obce a okolí této kresby bylo zprůhledněno (proto je možné zapínat téměř bezešvě sousední územní plány vedle sebe). Textové části územního plánu a legendy pak byly do projektu připojeny jako informace na vrstvu (viz odstavec výše).

Maska ORP

Poznámka: Mapový projekt Správa obsahuje tzv. masku, která zvýrazňuje území města Plzně. Pro prohlížení dat mimo město Plzeň je nutné masku vypnout. Jedná se o vrstvu Maska ORP v kategorii Adresy, ulice, přehledy > Přehledy.