Vrstvy zimní údržby, generel zeleně, generel vodovodu a zóny IDP Plzeňského kraje

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Odkaz na mapovou aplikaci Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Aktuální vrstvy zimní údržby

Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně (SVSmP) byla aktualizována vrstva Posypové okruhy. Kategorie vrstev Posypové okruhy se nachází ve vrstvách v  se nachází v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace.

Barevné zvýraznění uličních úseků znázorňuje příslušnost ke konkrétnímu posypovému okruhu. Navíc je možné získat podrobnější informace o úseku údržby prostřednictvím funkce informace na prvek .

Jednoznačné plochy generelu zeleně

Jednoznačné plochy generelu zeleně (JPGZ) se nacházejí v projektu Správa (kategorie Životní prostředí a zeleň) a v projektu Životní prostředí (kategorie Zeleň).

Aktualizace dat JPGZ vznikla na základě spolupráce s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (UKRMP) a SVSmP. JPGZ byl schválen dne 30.6.2016.

generel zeleně

Vrstva Jednoznačné plochy GZ v projektu Správa s vyvolanou informací na konkrétní plochu GZ

Nový generel vodovodu

Ve spolupráci s Odborem správy infrastruktury (OSI MMP) byl do mapového projektu Správa zpracován současný a výhledový stav generelu vodovodu. Vrstvy, které generel obsahuje naleznete v kategorii Správa města a generely > Generel vodovodu (viz obrázek). Jedná se celkově o 20 vrstev znázorňující současný stav (SS) a zároveň i stav výhledový (VS). Vrstvy je možné zapínat do mapového okna jednotlivě a o každém prvku je možné získat podrobné informace najetím kurzorem myši na zvolený prvek nebo funkcí informace na prvek  . Zobrazení vrstev je možné od určitého měřítka podle náročnosti kresby.
Zobrazení (tj. tloušťka) vodovodních řadů je dáno podle průměru potrubí.
Před každým názvem výkresu, tj. před každou vrstvou, se nachází doplňující informace (ikona ), které odkazují na další důležité informace o výkresu, především na legendy. Legendy jsou pro danou vrstvu nabízeny pro současný i pro výhledový stav (viz obrázek).

Generel vodovodu

Ukázka vrstev generelu vodovodu včetně informace na prvek.

generel vodovodu info

Ukázka vyvolání legendy ke konkrétní vrstvě generelu vodovodu.

Aktualizace zón IDP

Aktualizace zón IDP (Integrovaná doprava Plzeňska) se promítla i do map v mapových prohlížečích Marushka (projekty Správa, Doprava a IPD). Vrstva Zóny IDP se v projektu Správa nachází v kategorii Doprava a komunikace > MHD, PMDP,VLD.

Podklady pro aktualizaci byly převzaty z Plzeňského kraje. Mezi novinky v uspořádání zón patří například rozšíření zóny Dolní Bělá (zánik zóny Všeruby) a vznik zóny Letiny.