Vyhledávání volebních místností na mapách

Odkaz na mapovou aplikaci Mapový projekt Volby naleznete na adrese: https://gis.plzen.eu/volby

Na mapovém portálu města Plzně naleznete informace o volebních místnostech a volebních okrscích pro volby prezidenta České republiky na území města Plzně. První kolo volby proběhne v České republice ve dnech 13.-14. ledna 2023, případné druhé kolo je naplánována na 27.-28. ledna 2023.

Mapový projekt Volby je užitečný už před volbami.

Vyhledávání volební místnosti

Volič může přes zadání adresy svého bydliště v mapovém projektu Volby zjistit, do jakého volebního okrsku patří a najít adresu volební místnosti. Aplikace umožňuje vyhledat volební místnost pro konkrétní volební okrsek (obvod). K vyhledávání volební místnosti slouží záložka Vyhledat v pravé části obrazovky. Hledání adresy s informací o příslušnosti k volebnímu okrsku je možné rovnou z panelu v pravém horním rohu aplikace.

Odkaz na soubor PDF Postup vyhledávání volební místnosti na základě adresy je zpracován jako nápověda v PDF.

Vyhledání volebního okrsku podle adresy bydliště a následně příslušné volební místnosti

Zřízení volebního stanoviště pro hlasování z motorového vozidla

Pro každý okres České republiky bude zřízeno volební stanoviště pro hlasování ze silničního motorového vozidla pro lidi v izolaci, nebo v karanténě. V okrese Plzeň – město je volební stanoviště zřízeno na adrese:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Požární stanice Slovany
U Seřadiště 196
Plzeň

U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz. Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě.

I. kolo volby
• Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít:
ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin

II. (případné) kolo volby
• Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít:
ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Volební stanoviště pro hlasování z auta (okres Plzeň – město)

Výsledky voleb od roku 2009

Mapový projekt Volby poskytuje výsledky voleb od roku 2009.  V mapovém projektu Volby pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné zobrazit výsledky zpracovaných voleb, které bude mapa vizualizovat. Zpracovány jsou výsledky voleb do:

Zastupitelstva obcí 5.-6.10. 2018, 10.-11.10. 2014, 15.-16.10 2010

Poslanecké sněmovny 8.-9.10. 2021, 20.-21.10. 2017, 25.-26.10 2013, 28.-29.5. 2010

Krajského zastupitelstva 2.-3.10 2020, 7.-8.10. 2016 , 12.-13.10. 2012,

Evropského parlamentu 5.-6.6. 2009.

Výběr výsledků voleb

Výběr zobrazení výsledků voleb z let 2009 – 2021 z rozbalovacího menu