Výsledky voleb na území města Plzně do zastupitelstva Plzeňského kraje 2016

Prezentace výsledků voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 7. a 8.10. 2016 nad mapami města je k dispozici na stránce http://gis.plzen.eu/volby/volby2016kr.htm

Výsledky voleb v kartogramech

Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem a umožňuje uložení zobrazených map do formátu PDF.

Prezentace zobrazuje výsledky voleb jednotlivých okrsků v Plzni v tzv. kartogramech. Mapa Plzně je rozdělena na 184 volebních okrsků a intenzita sledovaného jevu je vyjádřena barevnou výplní okrsku ve zvoleném intervalu hodnot.

Volby Kraj 2016

Přehledná prezentace výsledků voleb ve formě kartogramů

Stránka s prezentací výsledků nabízí ve své horní části odkaz („Zobrazení interaktivní mapy Plzně“) na interaktivní mapu výsledků voleb.

Výsledky voleb v interaktivní mapě

Odkaz na mapovou aplikaci Mapa projektu Volby je umístěná  na adrese: http://gis.plzen.eu/volby.

Další možnost zobrazení výsledků voleb nabízí interaktivní mapa. Mapa stejně jako prezentace výsledků nabízí informace o účasti občanů ve volbách, vítěznou stranu ve volebních okrscích nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran (zobrazeny jsou vybrané strany, které získaly největší počet hlasů).

V mapě je možné se pohybovat, přibližovat (zoomovat) a vyhledat podrobnější informace o výsledcích voleb kliknutím na ikonu některého z volebních okrsků. U každého volebního okrsku lze zobrazit informace o výsledku voleb a propojit se až na stránky ČSÚ. Pro orientaci v mapě slouží aktuální plán města nebo letecký snímek, tzv. ortofotomapa. Tyto podklady je možno zapínat v nabídce Vrstvy.

Volby 2016 účast

Ukázka zobrazení výsledků ve zvoleném volebním okrsku

V horní části mapového okna se nachází odkaz (“Přehled výsledků”) na prezentaci výsledků voleb ve formě kartogramů (viz výše).

Výsledky voleb od roku 2009

SITmP již tradičně prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad svými mapami. Již v minulosti byly v uživatelsky přívětivém prostředí zpracovány výsledky voleb do:

  • Zastupitelstva obcí (10-11.10. 2014)
  • Poslanecké sněmovny (25-26.10. 2013)
  • Krajského zastupitelstva (2-13.10. 2012)
  • Zastupitelstva obcí (15-16.10 2010)
  • Poslanecké sněmovny (28.-29.5. 2010)
  • Evropského parlamentu (5.-6.6. 2009)

Výsledky všech voleb jsou k dispozici na jednom místě. V mapovém projektu Volby pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné vybrat výsledky zmíněných zpracovaných voleb, které bude mapa vizualizovat.

Volby 2016

Výběr zobrazení výsledků voleb z rozbalovacího seznamu

Srovnání výsledků voleb

Díky historii zpracovávání výsledků voleb na SITmP je možné porovnat letošní výsledky s výsledky z roku 2012 nejen v mapovém projektu, ale také pomocí přehledných kartogramů v HTML prezentaci.

Porovnání voleb 2012 a 2016

Porovnání kartogramů vítězných stran voleb do krajského zastupitelstva z let 2012 a 2016