Výsledky voleb na území města Plzně do zastupitelstva Plzeňského kraje

Prezentace přehledu výsledků voleb Prezentace výsledků voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 2. a 3.10. 2020 ve formě kartogramů je k dispozici na stránce https://gis.plzen.eu/volby/volby2020kr.htm

Mapová aplikace Volby se zobrazením výsledků Interaktivní zobrazení výsledků voleb nad mapami města v prostředí GIS je dostupné na adrese: https://gis.plzen.eu/volby.

Výsledky voleb od roku 2009

SITmP již tradičně prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad svými mapami. Již v minulosti byly v uživatelsky přívětivém prostředí zpracovány výsledky voleb do:

  • Krajského zastupitelstva 2.-3.10. 2020, 7.-8.10. 2016 , 12.-13.10. 2012,
  • Zastupitelstva obcí 5.-6.10. 2018, 10.-11.10. 2014, 15.-16.10 2010,
  • Poslanecké sněmovny 20.-21.10. 2017, 25.-26.10 2013, 28.-29.5. 2010,
  • Evropského parlamentu 5.-6.6. 2009.

Výsledky všech voleb jsou k dispozici na jednom místě. V mapovém projektu Volby pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné vybrat výsledky zmíněných zpracovaných voleb, které bude mapa vizualizovat.

Výběr zobrazení výsledků voleb z rozbalovacího seznamu

Výběr zobrazení výsledků voleb z rozbalovacího seznamu

Srovnání výsledků voleb

Díky historii zpracovávání výsledků voleb na SITmP je možné porovnat letošní výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje s výsledky z roku 2012 a s výsledky z roku 2016 nejen v mapovém projektu, ale také pomocí přehledných kartogramů v HTML prezentaci.

Porovnání kartogramů vítězných stran voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje z let 2012, 2016 a 2020

Porovnání kartogramů vítězných stran ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje z let 2012, 2016 a 2020

Výsledky voleb v kartogramech

 Prezentace výsledků voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje je umístěná na adrese: https://gis.plzen.eu/volby/volby2020kr.htm

Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem a umožňuje uložení zobrazených map do formátu PDF.

Prezentace zobrazuje výsledky voleb jednotlivých okrsků v Plzni v tzv. kartogramech. Mapa Plzně je rozdělena na 184 volebních okrsků a intenzita sledovaného jevu (vítěz, účast a výsledky jednotlivých politických stran) je vyjádřena barevnou výplní okrsku v uvedeném intervalu hodnot.

Přehled výsledků voleb ve formě kartogramů

Přehledná prezentace výsledků voleb ve formě kartogramů

Stránka s prezentací výsledků nabízí ve své horní části odkaz („Zobrazení interaktivní mapy Plzně“) na interaktivní mapu výsledků voleb.

Výsledky voleb v interaktivní mapě

Zobrazení výsledků voleb nad interaktivní mapou Mapa projektu Volby je umístěná  na adrese: https://gis.plzen.eu/volby.

Další možnost zobrazení výsledků voleb nabízí interaktivní mapa. Mapa stejně jako prezentace výsledků nabízí informace o účasti občanů ve volbách, vítěznou stranu ve volebních okrscích nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran (zobrazeny jsou vybrané strany, které získaly největší počet hlasů). Stačí kliknout levým tlačítkem myši na příslušné modré tlačítko v horní části mapového okna pro zobrazení požadovaných informací.

V mapě je možné se pohybovat, přibližovat (zoomovat) a vyhledat podrobnější informace o výsledcích voleb kliknutím na ikonu některého z volebních okrsků (ikona „modré i“). U každého volebního okrsku lze zobrazit informace o výsledku voleb a propojit se až na stránky ČSÚ. Pro orientaci v mapě slouží aktuální plán města nebo letecký snímek, tzv. ortofotomapa. Tyto podklady je možno zapínat v nabídce Vrstvy.

Zobrazení výsledků v mapové aplikaci

Ukázka zobrazení výsledků v mapové aplikaci ve zvoleném volebním okrsku

V horní části mapového okna se nachází odkaz („Přehled výsledků“) na prezentaci výsledků voleb ve formě kartogramů (viz výše).