Zpracování uličních vpustí na území města

Ve spolupráci s firmou Georeal spol. s r.o. došlo v minulých měsících k pročištění a sjednocení dat uličních vpustí na celém území města Plzně.

Do kontroly vstoupilo 25 413 uličních vpustí včetně atributů pořízených z různých datových zdrojů. Kontrola probíhala nad přesnými leteckými měřickými snímky (velikost 1 pixelu: 7 cm) a dále následoval terénní průzkum k provedení došetření uličních vpustí. Během kontroly byly v případě potřeby odstraněny duplicitně zaznamenané vpusti, byly smazány vpusti již neexistující, upravena poloha existujících vpustí  a pořízeny vpusti nové. Z technické zprávy stojí za zmínku několik čísel:

  • beze změny zůstalo 17 965 vpustí,
  • 853 vpustí bylo pořízeno nově,
  • 80-ti vpustem byla upřesněna poloha.

Data byla pořízena ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv. Celkem se nyní v datovém skladu nachází 19 733 vpustí, včetně některých vpustí obcí na ORP a 390 liniových odvodňovačů. U každé vpusti je vedena informace o původu pořízení.

Uliční vpusti jsou součástí vrstvy Povrchová situace a pro pracovníky magistrátu jsou k dispozici také samostatně ve vrstvě Uliční vpusti, kterou naleznete v mapovém prohlížeči Marushka, v projektu Správa (kategorie: Technická mapa a sítě > Pasporty objektů DTM). Vpusti je možné dotáhnout také prostřednictvím silných klientů (Geostore V6 a MicroStation) používaných na MMP (tabulka UL_VPUST_GS). Součástí neveřejné vrstvy Uliční vpusti a veřejné vrstvy Povrchová situace jsou také aktualizované liniové odvodňovače.

V současné době probíhají jednání s Odborem správy infrastruktury (OSI) ohledně dalšího postupu práce s uličními vpusťmi:

  • doplnění požadovaných atributů ke vpustem,
  • tematizace vpustí v mapových prohlížečích,
  • vytvoření sumářů,
  • způsob aktualizace uličních vpustí,
  • způsob editace atributových údajů,
  • využití aplikace MarushkaPhoto k pořizování a kontrole polohy vpustí,
  • součinnost s projektem DMVS – Technická mapa.