Dopravní modelování nad dopravním modelem města pro pracovníky města

Intenzita dopravy v Plzni je veřejnosti známá jako mapová aplikace, která zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti, zobrazuje aktuální stav dopravy a na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek vizualizuje také předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti. Tato veřejně přístupná aplikace je umístěná na adrese https://intenzitadopravy.plzen.eu/ a více se o ní můžete dočíst v samostatném článku na Mapovém portálu města Plzně.

Pro správu výše zmíněné služby pro veřejnost slouží aplikace Traffic Modeller Plzeň, která ale umí spoustu dalších funkcí z oblasti modelování dopravy. Aplikace je určená pro pracovníky Magistrátu a organizací města Plzně a je umístěná na adrese https://plzen.trafficmodeller.com/editor.

Vytváření vlastních experimentů s dopravou v Plzni

Traffic Modeller Plzeň je dopravní modelář, který nad dopravním modelem města Plzně umí nasimulovat dopravní omezení (a jejich různé kombinace) a zobrazí namodelované intenzity dopravy na komunikacích ve městě ve zvolených dnech a denních hodinách. Vytvářené dopravní omezení může uživatel kombinovat s již odsouhlasenými uzavírkami, nebo může vytvářet experimentální návrh uzavírek nad základním modelem dopravy bez jiných omezení. Vytvořené experimenty je možné sdílet s jinými uživateli Traffic Modeleru, nebo publikovat pro veřejnost.

Vytváření uzavírky v TM

Vytváření uzavírky v Dopravním modeláři města Plzně

Ukázka uzavírky v TM

Zobrazení vytvořené uzavírky s dopadem na intenzitu dopravy v Dopravním modeláři města Plzně.

Porovnání intenzit dopravy mezi experimenty

Porovnávat změny v intenzitě dopravě na komunikacích ve městě je možné

 • mezi různými vytvořenými experimenty,
 • mezi experimentem a základním modelem ( = optimální model bez uzavírek),
 • nebo v rámci jednoho experimentu (nebo základního modelu) v různých dnech, nebo hodinách.

Vytvoření dopravní mapy s vyznačenými přírůstky a úbytky dopravy na jednotlivých komunikacích se provádí pomocí funkce “Porovnání dopravy” v levém horním rohu a je velmi intuitivní (viz obr.)

Zobrazení vlivu vytvořeného experimentu na dopravu pomocí porovnání intenzit dopravy.

Ostatní funkce dopravního modeláře

Dopravní modelář kromě výše zmíněných funkcionalit nabízí všechny dostupné funkce veřejně přístupné aplikace Intenzita dopravy v Plzni. Všichni přihlášení uživatelé tak mohou:

 • zobrazovat aktuální intenzity dopravy z dat dopravních detektorů
 • zobrazovat intenzity dopravy z dat dopravních detektorů do minulosti
 • zobrazovat namodelované intenzity dopravy do budoucnosti
 • zobrazit si dopravní model bez dopravních omezení
 • pohybovat se v kalendáři a v čase
  • v dopravním modelu
  • v intenzitách dopravy z naměřených dat dopravních detektorů
 • zobrazit si časové osy vlastních experimentů, nebo odsouhlasených dopravních událostí ve městě (plán dopravně inženýrských opatření, tzv. SUPERDIO)
 • zobrazit si počty vozidel nad jednotlivými úseku komunikace (v nabídce “Změnit mapu”)

Návod na vytvoření vlastních dopravních experimentů

Ve spolupráci s partnery z projektu PoliVisu jsme pro vás připravili návod pro práci s Traffic Modellerem. V návodu se dozvíte, jak si vytvořit vlastní dopravní experiment a jak můžete s experimentem dále pracovat.

Odkaz na soubor PDF Návod pro vytvoření vlastního experimentu.