Mapa intenzity dopravy vizualizuje historii a plán uzavírek nad dopravním modelem

V rámci evropského projektu PoliVisu vznikla ve spolupráci mezi SITmP a Plan4All z.s. (spin-off Západočeské univerzity v Plzni) aplikace Intenzita dopravy v Plzni. Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti a aktuální stav dopravy v místech, kde jsou umístěny dopravní detektory a vizualizuje předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek.

Mapová aplikace Intenzita dopravy v Plzni je umístěna na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/.


Obr. 1 Ukázka aplikace Intenzita dopravy v Plzni v režimu zobrazení “Model”.

 

Intenzita dopravy aktuální, historická a předpovězená z dopravního modelu

Zobrazení vizualizací intenzit dopravy probíhá ve třech “režimech”. Mezí těmito variantami se přepíná pomocí ovládacího prvku “Historická/Aktuální/Modelová” v levém horním rohu mapové aplikace. Jak již označení napovídá, v mapové aplikaci je možné prohlížet:

  • Stav dopravy v minulosti z reálně naměřených dat z dopravních detektorů, které zobrazují skutečnou historii dopravních intenzit.
  • Aktuální stav dopravy z online měřených dat z dopravních detektorů, které zobrazují aktuální hodnoty dopravních intenzit.
  • Předpokládaný stav dopravy formou modelových dat, které modelují dopravní situaci vzhledem k plánovaným dopravním omezením v prohlíženou hodinu a den.

Modelování intenzit dopravy do budoucnosti

Při “modelovém” zobrazení aplikace modeluje denní průběh dopravy a dopad plánovaných dopravních omezení (zúžení nebo uzavírky komunikací) na plynulost dopravy. Za pomoci kalendáře a časové osy staveb v pravé části aplikace lze procházet plánované dopravní stavby, které se v Plzni v následujícím období uskuteční. Informace o plánovaných dopravních stavbách jsou průběžně získávány z plánu dopravně inženýrských opatření, tzv. SUPERDIO a Dopravních informací (JSDI z ŘSD).

V kalendáři je možné prohlížet namodelované intenzity dopravy v minulosti i v budoucnosti. Aplikace umožňuje posouvání po časové ose a zobrazovat dopravní situaci podle předpočítaného “hodinového” dopravního modelu, který zohledňuje ranní a odpolední špičky v dopravě.

Při prohlížení namodelovaných dat je možné si také zobrazit provoz dopravy ve městě za ideálního stavu bez dopravních omezení. Slouží k tomu ovládací prvek “Bez Uzavírek/S Uzavírkami” umístěný v levém horním rohu mapové aplikace. Aplikace touto funkcí poskytuje rychlý přehled o vlivu naplánovaných staveb na plynulost dopravy v Plzni (viz obrázek 2).


Obr. 2 Ukázka porovnání intenzit dopravy z dopravního modelu s uzavírkami a bez nich.

Aktuální stav dopravy z měření dopravními detektory

Volba „Aktuální“ zobrazuje aktuální data o intenzitě dopravy sbírané indukčními detektory. Data se v mapové aplikaci automaticky průběžně obnovují jednou za minutu. V aplikaci jsou zobrazeny pouze úseky komunikací s osazenými dopravními detektory, což jsou nejfrekventovanější komunikace ve městě.

Aktuální intenzita dopravy

Obr. 3 Aktuální intenzita dopravy z dat dopravních detektorů.

Vizualizace intenzit dopravy v minulosti

Při volbě “Historická” lze procházet historické stavy dopravy v konkrétní den a hodinu, ovlivněné probíhajícími dopravními  událostmi (uzavírky, překážky na silnici, nehody apod.). Aplikace, stejně jako v předchozím případě, zobrazuje intenzitu dopravy na nejdůležitějších úsecích silnic ve městě, kde jsou umístěny dopravní detektory pro sledování množství projíždějících vozidel (více informací zde). Kalendář v pravé části aplikace umožňuje procházet historické stavy dopravy v konkrétní den a hodinu od 4.10.2017 až do současnosti.


Obr. 4 Ukázka vizualizace intenzity dopravy z reálných-naměřených dat detektorů v ranní dopravní špičce.