Mapa intenzity dopravy vizualizuje historii a plán uzavírek nad dopravním modelem

V rámci evropského projektu PoliVisu vznikla ve spolupráci mezi SITmP a Plan4All z.s. (spin-off Západočeské univerzity v Plzni) aplikace Intenzita dopravy v Plzni. Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti v místech, kde jsou umístěny dopravní detektory a vizualizuje předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek.

 Mapová aplikace Intenzita dopravy v Plzni je umístěna na adrese: http://plzen.trafficmodeller.com/public/. Doporučujeme ji spouštět v aktuální verzi prohlížeče Chrome nebo Mozilla Firefox.


Obr. 1 Ukázka aplikace Intenzita dopravy v Plzni v režimu zobrazení „Model“.

 

Intenzita dopravy historická a předpovězená z dopravního modelu

Zobrazení vizualizací intenzit dopravy probíhá ve dvou „režimech“. Mezí těmito variantami se přepíná pomocí ovládacího prvku „Model/Historická“ v levém horním rohu mapové aplikace. Jak již označení napovídá, je možné prohlížet:

  • Předpokládaný stav dopravy formou modelových dat, které v současné době zobrazují dopravní situaci při odpolední dopravní špičce a vzhledem k plánovaným dopravním omezením v prohlížený den.
  • Stav dopravy v minulosti z reálně naměřených dat z dopravních detektorů, které zobrazují skutečnou historii dopravních intenzit.

Modelování intenzit dopravy do budoucnosti

Při „modelovém“ zobrazení aplikace modeluje dopad plánovaných dopravních omezení (zúžení nebo uzavírky komunikací) na plynulost dopravy. Za pomoci kalendáře a časové osy staveb v pravé části aplikace lze procházet plánované dopravní stavby, které se v Plzni v následujícím období uskuteční. Informace o plánovaných dopravních stavbách budou průběžně získávány z plánu dopravně inženýrských opatření, tzv. SUPERDIO a Dopravních informací (z JSDI z ŘSD).

V současné verzi aplikace, volba „Model“ zobrazuje dopravní situaci při odpolední dopravní špičce. V kalendáři je možné prohlížet namodelované intenzity dopravy od aktuálního data do budoucnosti. Do konce roku 2019 bude aplikace umožňovat posouvání po časové ose po hodině a zobrazovat dopravní situaci podle předpočítaného „hodinového“ dopravního modelu, který bude zohledňovat ranní a odpolední špičky v dopravě.

Při prohlížení namodelovaných dat je možné si také zobrazit provoz dopravy ve městě za ideálního stavu bez dopravních omezení. Slouží k tomu ovládací prvek „Bez Uzavírek/S Uzavírkami“ umístěný v levém horním rohu mapové aplikace. Aplikace touto funkcí poskytuje rychlý přehled o vlivu naplánovaných staveb na plynulost dopravy v Plzni (viz obrázek 2).


Obr. 2 Ukázka porovnání intenzit dopravy z dopravního modelu s uzavírkami a bez nich.

 

Vizualizace intenzit dopravy v minulosti

Při volbě „Historická“ lze procházet historické stavy dopravy v konkrétní den a hodinu, ovlivněné probíhajícími dopravními omezeními (uzavírky, překážky na silnici, nehody apod.). Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy na nejdůležitějších úsecích silnic ve městě, kde jsou umístěny dopravní detektory pro sledování množství projíždějících vozidel (více informací zde). Kalendář v pravé části aplikace umožňuje procházet historické stavy dopravy v konkrétní den a hodinu od 4.10.2017 až do současnosti. Nejčerstvější historická data z indukčních detektorů jsou v současnosti cca 2-3 hodiny stará. Do konce roku 2019 bude aplikace zobrazovat i informace o hustotě dopravy v reálném čase.


Obr. 3 Ukázka vizualizace intenzity dopravy z reálných-naměřených dat detektorů v ranní dopravní špičce.