Evropský projekt DUET – Digitální dvojče

Projekt DUET (Digital Urban European Twins for smarter decison making) je druhým projektem SITMP z evropského programu HORIZON 2020, do kterého Plzeň vstoupila v roce 2019 jako pilotní město. Evropský program HORIZON 2020 je prestižní program pro podporu výzkumu a inovací EU a prvním projektem, kterého se SITMP zúčastnila, byl projekt POLIVISU zaměřený na dopravní modelování.

Ocenění evropského projektu DUET

O prospěšnosti projektu hovoří ocenění získané na prestižním kongresu Smart City Expo World konaném v Barceloně 17. listopadu 2021. Duet byl oceněn jako nejlepší technický projekt a byl jediným mezinárodním projektem, který byl v rámci vyhlašování cen světového kongresu oceněn. Další finalisté z kategorie pocházeli z Kataru a Velké Británie.

Digitální dvojče města Plzeň

Přínosem projektu DUET pro Plzeň bude získání takzvaného digitálního dvojčete, jež vychází z přesného 3D modelu města. 3D model města a jeho zapojení do vytvářených aplikací umožní efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, výstavby a urbanismu. 3D model může být užitečný také při zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.


Ukázka práce v projektu DUET s digitálním dvojčetem města Plzně

V rámci DUET se město Plzeň dostane zdarma například k výstupům o hlukovém znečištění v Plzni a softwarovým nástrojům pro modelování a vizualizace (například dopravních intenzit a znečištění ovzduší). Vytvářené aplikace pro vizualizaci jsou v rámci projektu vytvářeny nad opensourcovými platformami (tj. levné a přenositelné do jiných měst).

Alfa verze aplikace projektu DUET

Alfa verze aplikace projektu DUET

Digitální dvojče můžeme definovat také jako model města v reálném čase, který nám umožňuje modelovat různé situace (z oblasti dopravy, životního prostředí, urbanismu) a odpovědět nám na otázky, co se stane ve skutečném světě. Předpokladem pro správnou práci digitálního dvojčete jsou validní zdrojová data (3D model, dopravní model, data z různých senzorů apod.), jejich důkladné zpracování, správné algoritmy modelování a vytvoření vhodných vizualizací. Výstupy z vytvořených aplikací by se pak měly stát vhodnými podklady pro politickou reprezentaci města, měly by přinést zajímavé informace o řešených problémech a tím tak zlepšit rozhodování zúčastněných stran.

Stránky evropského projektu DUET Více o projektu DUET se dozvíte na stránkách https://www.digitalurbantwins.com/ (stránky v anglickém jazyce).

Alfa verze aplikace projektu DUET Alfa verze mapové aplikace projektu DUET je umístěna na adrese: https://duet.virtualcitymap.de/plzen

Ocenění projektu

Ocenění projektu DUET v rámci světového kongresu World Smart City Expo konaném v Barceloně roku 2021

Výsledky soutěže World Smart City

Výsledky soutěže Smart City Awards 2021