Objektová mapa DTM PK a nové podkladové plány od Mapy.cz

Objektová mapa povrchové situace mapuje intravilán města a je k dispozici ve veřejném projektu Územní správa. Aktualizován byl také podkladový plán města od společnosti Mapy.cz. Ten je umístěn téměř ve všech mapových projektech.

Objektová mapa DTM PK

Objektová mapa povrchové situace je k dispozici:

Odkaz na mapovou aplikaci ve veřejném projektu Územní Správa.

Mapová aplikace Správa se otevře v novém okně v neveřejném projektu Správa pro pracovníky Magistrátu města Plzně a jeho organizací.

Vrstva se v obou projektech nachází v kategorii vrstev Technická mapa (a sítě) pod názvem Objektová mapa DTMPK.

Objektová mapa

Ukázka Objektové mapy povrchové situace v projektu Územní správa

Na území města Plzně byla na konci roku 2019 plošným doměřením téměř kompletně pořízena Účelová mapa povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje – ÚMPS DTM PK (viz samostatná aktualita). Jedná se o liniovou kresbu povrchových znaků, která v digitální podobě zobrazuje objekty reálného světa jako například: budovy, silnice, chodníky, zařízení inženýrských sítí a další povrchové znaky.

Díky tomuto domapování mohla být v první polovině roku 2020 vytvořena tzv. objektová mapa DTM PK. V tomto případě se jedná o plošnou kresbu, která topologickým zpřesněním ÚMPS DTM PK a doplněním značek druhů ploch do všech vzniklých ploch vytvořila souvislou plošnou mapu pokrývající intravilán města (zastavěné území Plzně). Takto obarvená mapa věrně prezentuje uspořádání ploch ve městě, využije se pro zpřesňování pasportů zeleně, komunikací a může být vhodným podkladem pro celou řadu analýz.

Porovnání UMPS a OMPS

Porovnání Účelové mapy povrchové situace (vlevo) a z ní odvozené Objektové mapy povrchové situace (vpravo).

Podkladové plány Mapy CZ

V průběhu června 2020 byly od společnosti Seznam dodány podkladové plány známé ze serveru Mapy.cz. Tyto podkladové plány města byly aktualizovány ve všech mapových projektech prohlížeče Marushka, ve kterých se nacházejí. Jedná se celkově o 21 projektů, z nichž veřejností nejvíce používané projekty jsou například:

Plán je možné v těchto projektech zapnout pomocí horního modrého tlačítka „Plán Mapy.cz“, které slouží k výběru podkladové mapy. Kromě plánu od Mapy.cz je možné jako podkladovou vrstvu zvolit letecký snímek na území města (podrobnější, tj. kvalitnější), letecký snímek pokrývající celé území ČR (méně podrobný), plán města vytvořený z katastrální mapy (Plán města), případně i jiné podklady v závislosti na používaném mapovém projektu.

Plán Mapy cz 2020 - podrobný

Plán Mapy.cz 2020 – velké měřítko

Podrobnost podkladového plánu Mapy.cz se mění na základě měřítka, ve kterém je mapový projekt používán. Nejpodrobnější plán města se zobrazuje v měřítku 0 – 4000, další změny podrobnosti podkladové mapy se provádějí v měřítcích 1:50 000, 1:100 000 a 1: 249 000. Barevné provedení plánu je shodné s používanými mapami na stránkách mapy.cz.

Plán Mapy.Cz malé měřítko

Ukázka podkladového plánu od Mapy.cz – malé měřítko